bestuur

Het gemeentebestuur bestaat uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Zij worden om de 6 jaar verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
Het OCMW wordt beheerd door de OCMW-raad.