bestuur

Het gemeentebestuur bestaat uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Zij worden om de 6 jaar verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen. 

Het OCMW wordt aangestuurd door de OCMW-raad. Het vast bureau voert de beslissingen van de raad uit. Voor individuele dossiers is het bijzonder comité voor de sociale dienst verantwoordelijk.

Sinds 3 januari 2019 worden zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad en de algemene vergadering van Zorg Houthalen-Helchteren samengesteld uit dezelfde verkozenen.

Ook de vergaderingen van de drie raden vallen samen.