Bejaardenwoningen

Voor wie?

De bejaardenwoningen van het OCMW bieden aan 65-plussers, zowel koppels als alleenstaanden, een aangepaste huisvesting aan. De bejaardenwoningen zijn immers onderhoud- en gebruiksvriendelijk en aangepast aan de behoeften van de bewoners.

Waar gelegen?

26 bejaardenwoningen zijn gelegen in de Vinkendreef. De Vinkendreef ligt in het centrum van Houthalen. De bejaardenwoningen liggen in de onmiddellijke nabijheid van het rust- en verzorgingstehuis Vinkenhof (Lunstraat 19).  

12 bejaardenwoningen zijn gelegen in de Abelenstraat, in het centrum van Houthalen-Oost.

Voorwaarden

  • de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben
  • zelfredzaam zijn
  • voorafgaand aan de aanvraag gedurende minstens twee jaar onafgebroken ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Houthalen-Helchteren, en ook effectief op dit adres wonen
  • de sociale dienst omschrijft de sociale situatie in een sociaal verslag

Hoe aanvragen?

Aanvragen kan telefonisch of persoonlijk bij de sociale dienst van het woonzorgcentrum Vinkenhof. Elke aanvraag wordt vervolgens besproken door het opnameteam. Het team onderzoekt voornamelijk de zelfstandigheid van de kandidaat-bewoner en de ondersteuning door de familie of door andere mantelverzorgers.

Naar top