bedrijfsafval

Bedrijfsafval – restproduct van fabricage – is niet toegelaten. 

Kmo’s, verenigingen en scholen zijn wel welkom op het recyclagepark, na aanvraag en aankoop van een toegangskaart (15 euro). Een kmo, vereniging of school kan recycleerbaar afval onbeperkt afleveren op het park. Voor de overige fracties betalen zij vanaf de eerste kilogram.
Ze ontvangen bij het verlaten van het park een factuur.

Vraag je toegangskaart aan bij Limburg.net.