Auditrapporten

Audit Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse overheid dat audits uitvoert bij de Vlaamse administratie en lokale besturen. Audit Vlaanderen evalueert de interne controlesystemen, gaat na of ze adequaat zijn en formuleert aanbevelingen tot verbetering daarvan. Audit Vlaanderen voert meerdere audits uit:

  • Organisatie-audits: gaan na of een organisatie over de sturings- en beheersinstrumenten beschikt om goed te functioneren.
  • Thema-audits: onderzoeken een specifiek thema in meerdere lokale besturen.
  • Forensische audits: onderzoeken specifiek of er fraude is in een bepaalde organisatie. De aanzet tot een forensische audit is een melding of een aanwijzing bij een audit of bij toezicht.
  • Opvolgaudits: waarbij Audit Vlaanderen de realisatiegraad van aanbevelingen uit audits opvolgt.

Elke audit levert leerpunten op en deze zijn cruciaal voor een organisatie om te kunnen groeien in de juiste richting. Als organisatie nemen we dan ook steeds de nodige stappen om de aanbevelingen, zoals geformuleerd in de rapporten van Audit Vlaanderen, op te volgen en te realiseren. We maken de rapporten openbaar voor transparant bestuur.

Bekijk de rapporten

Thema-audit Niet-terugvorderbare steun - Houthalen-Helchteren

Naar top