auditrapporten

Wat

Audit Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse overheid dat audits uitvoert bij de Vlaamse administratie en lokale besturen. Audit Vlaanderen evalueert de interne controlesystemen, gaat na of ze adequaat zijn en formuleert aanbevelingen tot verbetering daarvan. Audit Vlaanderen voert meerdere audits uit:
  • Organisatie-audits: gaan na of een organisatie over de sturings- en beheersinstrumenten beschikt om goed te functioneren.
  • Thema-audits: onderzoeken een specifiek thema in meerdere lokale besturen.
  • Forensische audits: onderzoeken specifiek of er fraude is in een bepaalde organisatie. De aanzet tot een forensische audit is een melding of een aanwijzing bij een audit of bij toezicht.
  • Opvolgaudits: waarbij Audit Vlaanderen de realisatiegraad van aanbevelingen uit audits opvolgt.

Elke audit levert leerpunten op en deze zijn cruciaal voor een organisatie om te kunnen groeien in de juiste richting. Als organisatie nemen we dan ook steeds de nodige stappen om de aanbevelingen, zoals geformuleerd in de rapporten van Audit Vlaanderen, op te volgen en te realiseren. We maken de rapporten openbaar voor transparant bestuur.

Bekijk de rapporten

Thema-audit Niet-terugvorderbare steun - Houthalen-Helchteren

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.