asielzoekers

Maak een afspraak

Wat

Elke vreemdeling die in België aankomt, kan asiel aanvragen en de bescherming inroepen van de Belgische overheid.

De asielzoeker zal de verschillende fasen van de asielprocedure moeten doorlopen, gaande van de aanvraag tot asiel tot de uiteindelijke beslissing. De Belgische staat onderzoekt of de vreemdeling voldoet aan de criteria zoals beschreven in de Conventie van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen.

In België hebben asielzoekers geen recht op financiële steun, maar wel op opvang, zolang het onderzoek loopt: dit recht op materiële hulp start op het moment dat de asielaanvraag wordt ingediend, tot op het moment dat de asielprocedure wordt afgesloten.

Procedure

Je aanvraag om erkend te worden als vluchteling of om het statuut van subsidiaire bescherming te bekomen gebeurt via een asielaanvraag bij de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel.

Wanneer je aanvraag ontvankelijk is, krijg je een ‘Bijlage 26’. Je moet je binnen de 8 werkdagen melden bij het gemeentebestuur en dient de ‘Bijlage 26’ mee te brengen.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

  • Bijlage 26, afgeleverd door Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel
  • 2 pasfoto's
  • Huurcontract
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.