armoedeorganisaties

In onze gemeente zijn een aantal organisaties actief die zich inzetten voor de armen in onze samenleving. Via het armoedeplatform worden hun acties op elkaar afgestemd.

Warm Hart vzw

Vzw Warm Hart is een erkende vereniging waar armen het woord nemen. Deze vereniging bestrijdt armoede en werkt aan een menswaardig bestaan voor iedereen. Mensen in armoede zelf, samen met andere vrijwilligers, vormen de draaiende motor achter de werking, ondersteund door drie deeltijdse beroepskrachten en gekaderd door een bestuur waarvan een groot aantal mensen in armoede.

Iedereen, met – of zonder – armoede-ervaring kan er terecht in hun ontmoetingsruimte voor een warme babbel, een tas koffie en ambiance. Ook kan je deelnemen aan één van de activiteiten zoals: een uitstap, vormingsmoment m.b.t. thema’s zoals huren, mobiliteit, gezonde voeding, weerbaar naar een dienst stappen, omgaan met budget, communicatie,… Elke dinsdagavond kunnen kinderen in kwetsbare situaties aansluiten bij de huiswerkbegeleiding.

Personen met een beperkt inkomen kunnen (mits groene kaart OCMW, verhoogde tegemoetkoming, in een kwetsbare situatie) in aanmerking komen voor de sociale kruidenier. Dit is een buurtwinkel met aanbod van voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten die tegen een lagere prijs aangeboden worden dan in de supermarkt.

Adres: Pastorijstraat 20
Tel. 011 57 23 88
Mail warmhart@skynet.be

Sint-Vincentius, afdeling Sint-Lutgardis

Deze vereniging, gericht op armoedebestrijding, werkt uitsluitend met vrijwilligers en richt zich op alle mensen van Houthalen-Helchteren, zonder onderscheid.

Ze voorzien i.s.m. OCMW Houthalen-Helchteren mensen in armoede van voedselpakketten, maar iedereen kan er evenzeer terecht in hun tweedehandswinkel voor goedkope kledij, klein huishoudmateriaal en speelgoed. De opbrengst van de tweedehandswinkel wordt gebruikt om een evenwichtige samenstelling van de aangeboden voedselpakketten te realiseren.

Adres: Grote Baan 60
Tel. 089 38 43 76
Mail jean.lachapelle@telenet.be

Weggeefwinkel Houthalen - vzw In Armoede

Dit is een initiatief van vrijwilligers die nog bruikbare spullen inzamelen. Dit gaat van kledij tot huisraad, speelgoed, verzorgingsproducten, meubels,… om weg te geven aan minder bedeelde mensen.

De weggeefwinkel beperkt zich niet alleen tot de mensen van Houthalen-Helchteren, maar gaat over de gemeentegrenzen heen. Op vraag kan men in dringende gevallen bij hen terecht voor het afhalen van noodpakketten.

Adres: Daalstraat 1, 3530 Houthalen-Helchteren
Tel. 0484 072092
Mail. Willemsjan007@hotmail.com
Facebookgroep

Sociaal huis

Het Sociaal Huis is één loket waar iedereen terecht kan voor alles wat met welzijn te maken heeft.

De balie van het Sociaal Huis bevindt zich in NAC en is een mensvriendelijk en een toegankelijk aanspreekpunt waar geen drempel bestaat tussen de burger en de overheid. Hun uitgangsprincipe is: "Blijf niet met een vraag zitten, kom naar ons toe!"

Hun dienstverlening is uiteenlopend: van eenvoudig advies tot verdere begeleiding. Daarom vind je in het Sociaal Huis niet alleen een onthaalbalie maar ook spreekkamertjes. Daar kan je in alle rust uitleggen aan de sociaal assistent wat je vraag of probleem is. Als zij je niet kunnen helpen, verwijzen zij je door naar de juiste dienst of instelling. Ze werken daarom intens samen met de verschillende welzijnsinstanties binnen en buiten de gemeente.

Adres: Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren
Tel. 011 49 22 22
Mail: sociaalhuis@houthalen-helchteren.be

Gemeentelijk Armoedeplatform

Dat alle mensen van Houthalen-Helchteren een menswaardig leven kunnen leiden, is een heel belangrijk streefdoel. De inwoners van onze gemeente moeten om die reden alle kansen krijgen om te kunnen deelnemen aan het sociale leven. Alle mensen moeten kunnen beroep doen op de basisrechten die hiervoor nodig zijn.

De belangrijke levensbehoeften van mensen of basisrechten zijn: schoon en drinkbaar water, voedsel, kleding, huisvesting, gezondheidszorg, werk, onderwijs, een goede en propere omgeving en vrije tijd.

Armoede ontstaat wanneer mensen om een of andere reden één of meerdere van deze essentiële basisrechten moeten missen en daardoor verstrikt geraken in allerlei vormen van uitsluiting: mensen vinden geen betaalbare en kwaliteitsvolle woning, stellen een doktersbezoek uit, vinden moeilijk werk, kinderen lopen schoolachterstand op omwille van te weinig schoolbetrokkenheid,… Ook mindervaliden en ouder wordende mensen lopen het gevaar om door de mazen van het sociaal vangnet te vallen.

Deze vaststellingen zijn voor het Gemeentelijk Armoedeplatform een belangrijke reden om alle mensen te informeren over de noodzakelijke basisrechten, de aanwezige kansen en ondersteuning die aangeboden worden om beter en zinvol te kunnen leven/te overleven.

Deze brochure – kansenwijzer – die wij voor u hebben samengesteld, moet u bijstaan en helpen om een weg te vinden naar de verschillende steunpunten. Wij beschrijven in deze kansenwijzer ieder basisrecht afzonderlijk en geven nadien aan welke instanties en organisatie kunnen aangesproken worden voor info, hulp en advies.

Kansenwijzer

Contact armoedeplatform

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.