armoedeorganisaties

In onze gemeente zijn een aantal organisaties actief die zich inzetten voor de armen in onze samenleving. Via het armoedeplatform worden hun acties op elkaar afgestemd.

Contact armoedeplatform