arbeidskaart

Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten, heb je in principe een arbeidskaart nodig. Maar een aantal categorieën van werknemers, bijvoorbeeld onderdanen van de EU, is vrijgesteld van de verplichting om een arbeidskaart te hebben.

Er zijn drie types van arbeidskaarten:

  • Arbeidskaart A: geeft je de toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te oefenen, bij om het even welke werkgever en voor onbeperkte duur.
  • Arbeidskaart B: geeft je als buitenlandse werknemer de toelating gedurende een bepaalde periode (max 12 maanden) te werken voor één welbepaalde werkgever.
  • Arbeidskaart C: geeft je als buitenlandse werknemer de toelating om gelijk welk beroep uit te oefenen bij om het even welke werkgever. Zij wordt toegekend voor een bepaalde duur.

Voor een overzicht van de voorwaarden waaronder buitenlandse werknemers in Vlaanderen en België kunnen werken kan je terecht op de website van het Departement voor Werk en Sociale Economie of bij de provinciale Dienst Economische Migratie van het Departement voor Werk en Sociale Economie. Voor buitenlandse werknemers die solliciteren voor een knelpuntberoep zijn de regels soepeler.

Mensen met een buitenlandse nationaliteit die in België als zelfstandige willen werken, hebben daarvoor een beroepskaart voor vreemdelingen nodig.

Procedure

Aanvragen moeten moet gebeuren bij het Vlaamse Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, Dienst Migratie, Diestsepoort 6 bus 62 te 3000 Leuven, tel. 016 66 62 10, e-mail: arbeidskaart.leuven@vlaanderen.be

Vooraf kan je de nodige aanvraagformulieren krijgen aan de balie burgerzaken tijdens de openingsuren.

Bedrag

gratis

Uitzonderingen

Onderdanen van de Europese Unie en van Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland hebben geen arbeidskaart of arbeidsvergunning nodig. Voor andere vrijstellingen en afwijkingen kunt u terecht bij de provinciale Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren.

Wat meebrengen

  • Verblijfskaart
  • Indien van toepassing : oude arbeidskaart (bij vernieuwing van de arbeidskaart)