Adviesraden

Beheerscommissie culturele centra

De beheerscommissie culturele centra adviseert het gemeentebestuur over het lokale en intergemeentelijke cultuurbeleid. De leden zijn ambassadeurs van Cultuurhuis Casino en denken mee over diverse aspecten van de dagelijkse werking.

Voorzitter: Rita Loiacono
Ondervoorzitter: Jean Linsingh

Correspondentieadres: Cultuurhuis Casino, Varenstraat 22a, 3530 Houthalen-Helchteren, cultuur@houthalen-helchteren.be, tel. 011 49 22 90


Cultuurraad

De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal en kwalitatief cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente.

Voorzitter: Wim Göbbels
Ondervoorzitter: Katrien Vanotterdijk

Correspondentieadres: NAC - Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren, tel. 011 49 20 00


Diversiteitsraad

Voorzitter: Necati Yurdakul
Ondervoorzitter: Maria Garcia

Correspondentieadres: NAC - Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren, tel. 011 49 20 00


GECORO

Voorzitter: Ariane Koninckx
Secretaris: Monique Strugala

Correspondentieadres: NAC, Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren, tel. 011 49 20 00


Jeugdraad

Onze gemeente telt heel wat jeugdverenigingen, verdeeld over de verschillende wijken en erkend in de gemeentelijke jeugdraad.
Zij kunnen op diverse vlakken ondersteuning krijgen en via de jeugdraad meedenken over het jeugdbeleid in onze gemeente.

Correspondentieadres: NAC - Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren, tel. 011 49 20 00


Lokaal overleg kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een adviesorgaan van en voor alle betrokkenen bij de opvang van kinderen in onze gemeente. Het geeft advies over materies die relevant zijn voor kinderopvang.

Voorzitter: Luc Coelmont
Secretaris: Maartje Leurs

Correspondentieadres: NAC - Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren, tel. 011 49 22 18


Seniorenraad

Administratieve en inhoudelijke ondersteuning door het team maatschappelijke participatie, voorgezeten door Guido Van Hertum.

Correspondentieadres: NAC - Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren, tel. 011 49 20 00


Werkgroep Personen met een Handicap

Voorzitster: Els Tiri

Correspondentieadres: NAC - Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren, tel. 011 49 20 00

Naar top