adreswijziging - aangifte

Wat

Verhuis je, dan dien je binnen 8 werkdagen je nieuwe adres door te geven aan de dienst Burgerzaken van Houthalen-Helchteren.

Voor wie

Burgers die naar of binnen Houthalen-Helchteren verhuizen. Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Procedure

Je kan de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.
Je kan je adreswijziging online of schriftelijk melden. Identificeer jezelf en de gezinsleden die meeverhuizen daarbij met persoonsgegevens en rijksregisternummer. Volgende gegevens zijn nodig:

 • Naam
 • Voornamen
 • Geboortedatum
 • Rijksregisternummer
 • Oud adres
 • Nieuw adres¬†


Na de aangifte van de verhuis controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of je werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats heeft. Zorg dat bel of brievenbus voorzien is van minstens uw familienaam.

Na de aangifte controleert een wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven op je nieuwe adres en word je uitgenodigd om je identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Vertrek naar een andere gemeente:
Verhuis je naar een andere Belgische gemeente, dan moet je je alleen aanmelden bij de dienst Burgerzaken van de nieuwe gemeente. De uitschrijving in Houthalen-Helchteren volgt dan automatisch. 

Uitzonderingen:

 • Personen met de Belgische nationaliteit die vertrekken naar het buitenland, dienen persoonlijk langs te komen op het gemeentehuis omdat hun identiteitskaart moet aangepast worden en zo geldig blijft in het buitenland.
 • Personen met de Belgische nationaliteit dienen zich te melden op de dichtst bijzijnde Belgische Ambassade van het land waar zij gaan verblijven.
 • Hiervoor wordt er door de gemeente aan betrokken personen een formulier Model 8 (bewijs van afvoering van de registers) meegegeven.
 • Personen met een vreemde nationaliteit die vertrekken naar het buitenland, dienen persoonlijk langs te komen op het gemeentehuis omdat ze hun verblijfskaart dienen af te geven.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

 • Aangifte adreswijziging: identiteitskaart/verblijfskaart
 • Na controle van de wijkagent: brief van de gemeente + identiteitskaart met pincode van alle personen die mee verhuisd zijn (dit kan aan de snelbalie, hiervoor heb je geen afspraak nodig)