adreswijziging - aangifte

Als u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van uw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist moet u dit aangeven.

Voorwaarden

U kunt de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

Procedure

Er zijn verschillende manieren om uw adreswijziging door te geven:

  • U kunt langsgaan bij de dienst Burgerzaken van uw nieuwe gemeente
  • U kunt de adreswijziging schriftelijk (e-mail) melden aan uw nieuwe gemeente.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig met uw rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Controle van domicilie en aanpassing identiteitsdocumenten

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u alle andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen.

Bedrag

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Wat meebrengen

Uw elektronische identiteitskaart met pincode.

Vraag hier de adreswijziging aan

Uitzonderingen:

  • Personen met de Belgische nationaliteit die vertrekken naar het buitenland, dienen persoonlijk langs te komen op het gemeentehuis omdat hun identiteitskaart moet aangepast worden en zo geldig blijft in het buitenland.
  • Personen met de Belgische nationaliteit dienen zich te melden op de dichtst bijzijnde Belgische Ambassade van het land waar zij gaan verblijven.
  • Hiervoor wordt er door de gemeente aan betrokken personen een formulier Model 8 (bewijs van afvoering van de registers) meegegeven.
  • Personen met een vreemde nationaliteit die vertrekken naar het buitenland, dienen persoonlijk langs te komen op het gemeentehuis omdat ze hun verblijfskaart dienen af te geven.