adreswijziging - aangifte (1ste stap van de aangifte)

Wat

Verhuis je, dan dien je binnen 8 werkdagen je nieuwe adres door te geven aan de dienst Burgerzaken van Houthalen-Helchteren.

Voor wie

Burgers die naar of binnen Houthalen-Helchteren verhuizen. Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Procedure

Je kan de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.
Je kan je adreswijziging online of schriftelijk melden. Identificeer jezelf en de gezinsleden die meeverhuizen daarbij met persoonsgegevens en rijksregisternummer. Volgende gegevens zijn nodig:

 • Naam
 • Voornamen
 • Geboortedatum
 • Rijksregisternummer
 • Oud adres
 • Nieuw adres 


Na de aangifte van de verhuis controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of je werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats heeft. Zorg dat bel of brievenbus voorzien is van minstens uw familienaam.

Na de aangifte controleert een wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven op je nieuwe adres en word je uitgenodigd om je identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Vertrek naar een andere gemeente:
Verhuis je naar een andere Belgische gemeente, dan moet je je alleen aanmelden bij de dienst Burgerzaken van de nieuwe gemeente. De uitschrijving in Houthalen-Helchteren volgt dan automatisch. 

Uitzonderingen:

 • Personen met de Belgische nationaliteit die vertrekken naar het buitenland, dienen persoonlijk langs te komen op het gemeentehuis omdat hun identiteitskaart moet aangepast worden en zo geldig blijft in het buitenland.
 • Personen met de Belgische nationaliteit dienen zich te melden op de dichtst bijzijnde Belgische Ambassade van het land waar zij gaan verblijven.
 • Hiervoor wordt er door de gemeente aan betrokken personen een formulier Model 8 (bewijs van afvoering van de registers) meegegeven.
 • Personen met een vreemde nationaliteit die vertrekken naar het buitenland, dienen persoonlijk langs te komen op het gemeentehuis omdat ze hun verblijfskaart dienen af te geven.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

 • Aangifte adreswijziging: identiteitskaart/verblijfskaart
 • Na controle van de wijkagent: brief van de gemeente + identiteitskaart met pincode van alle personen die mee verhuisd zijn.
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.