activiteitenaanbod in wijken

Onze gemeente doet reeds jaren inspanningen om jongeren die niet participeren aan het reguliere vrijetijdsaanbod samen te brengen in de verschillende wijken.