Achterstallen pensioen bij overlijden aanvragen

Maak een afspraak

Dit formulier kan je gebruiken om de betaling te vragen van de vervallen pensioenbedragen die niet werden uitbetaald aan een overleden gerechtigde.

Voorwaarden

Wie kan de achterstallen aanvragen:
  • de echtgenoot met wie de gerechtigde samenleefde op het ogenblik van zijn overlijden.
  • de kinderen met wie de gerechtigde samenleefde op het ogenblik van zijn overlijden.
  • de moeder en de vader met wie de gerechtigde samenleefde op het ogenblik van zijn overlijden.
  • iedere andere persoon die met de gerechtigde samenleefde op het ogenblik van zijn overlijden.
  • de persoon die de verplegingskosten heeft betaald.
  • de persoon die de begrafeniskosten heeft betaald.

Procedure

Formulier 83 wordt ingevuld aan de snelbalie. (hiervoor heb je een afspraak nodig) daarna mag je het formulier samen met de nodige bewijsstukken doorsturen naar de Rijksdienst voor Pensioenen in Brussel.

Bedrag

Gratis
 
 
Naar top