achterstallen pensioen bij overlijden aanvragen

Maak een afspraak

Voorwaarden

Wie kan de achterstallen aanvragen:
  • de echtgenoot met wie de gerechtigde samenleefde op het ogenblik van zijn overlijden.
  • de kinderen met wie de gerechtigde samenleefde op het ogenblik van zijn overlijden.
  • de moeder en de vader met wie de gerechtigde samenleefde op het ogenblik van zijn overlijden.
  • iedere andere persoon die met de gerechtigde samenleefde op het ogenblik van zijn overlijden.
  • de persoon die de verplegingskosten heeft betaald.
  • de persoon die de begrafeniskosten heeft betaald.

Procedure

Formulier 83 wordt ingevuld aan de snelbalie. (hiervoor heb je een afspraak nodig) daarna mag je het formulier samen met de nodige bewijsstukken doorsturen naar de Rijksdienst voor Pensioenen in Brussel.

Bedrag

Gratis
 
 
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.