vacature zorgoverlegcoördinator

Zorgoverlegcoördinator (Bv) - halftijds

Je komt terecht in het team thuiszorg van de welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren. Je maakt deel uit van het maatschappelijk werk thuiszorg, met de focus op het organiseren en begeleiden van multidisciplinair zorgoverleg (MDO) en het informeren van burgers en mantelzorgers over het lokale en regionale thuiszorgaanbod.

Taken

 • Organiseren en coördineren van het multidisciplinair overleg tussen verschillende zorg- en hulpverleners, indien mogelijk steeds in aanwezigheid van de cliënt.
 • Ondersteuning geven op een onafhankelijke (neutrale) manier bij de organisatie van het overleg in complexe thuiszorgsituaties.
 • Opstellen van zorgplannen en opvolgen van gemaakte afspraken.
 • Opmaken verslaggeving en afhandelen van administratie in daartoe behorende digitale applicatie.
 • Op de hoogte blijven van wijzigingen in het MDO landschap.
 • Cliënten, burgers en mantelzorgers gericht doorverwijzen en informeren over het lokale en regionale thuiszorgaanbod.
 • Afleggen van huisbezoeken.
 • Kennis vergaren over de sociale kaart en deze actueel houden.
 • Onderhouden en optimaliseren van contacten met verschillende zorg- en hulpverleners (netwerken).
 • Deelnemen aan intern (vb. teamoverleg) en extern overleg (vb. ziekenhuisnetwerk).
 • Financiële tegemoetkomingen aanvragen voor cliënten (vb. zorgbudget voor ouderen met zorgnood of parkeerkaarten +65 jaar, mantelzorgtoelage, indicatiestellingen,…).
 • Begeleiden en aansturen van bezoekersteam (vrijwilligers).
 • Vrijwilligerswerking thuiszorg en ouderenzorg (woonzorgcentrum) organiseren (intake kandidaat, opmaak vrijwilligersovereenkomsten,…) en inzetten op werving van nieuwe vrijwilligers.
 • Uitvoeren van opdrachten en projecten met betrekking tot verschillende aspecten (van het maatschappelijk werk) binnen het thuiszorgdomein.
 • Opmaken jaarlijkse schriftelijke rapportering.

Voor deze functie beschik je onder meer over volgende kwaliteiten:

 • je gaat gericht op zoek naar verwachtingen en noden van de cliënten
 • je luistert effectief naar anderen en begrijpt ook achterliggende boodschappen
 • je werkt klantgericht
 • je pakt problemen systematisch aan en benadert ze vanuit verschillende invalshoeken
 • je gaat correct om met vertrouwelijke informatie
 • je verandert je werkplanning in functie van nieuwe prioriteiten en wijziging van opdrachten
 • je bent ondernemend en kan ook projectmatig aan de slag
 • je respecteert de afspraken en procedures van de organisatie en handelt in het belang daarvan
 • je bent voldoende kritisch over je eigen functioneren
 • je werkt gestructureerd ook bij stressvolle situaties
 • je past je communicatiestijl aan de doelgroep aan en je geeft je eigen visie op een respectvolle en diplomatische manier
 • je werkt graag in team en draagt graag je steentje bij
 • je werkt vlot met word, excel en hebt de competentie om taak specifieke programma’s aan te leren

Vereisten

 • Je bent in het bezit van hetzij:
  • Een bachelordiploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma:
   • Onder gelijkgeschakeld wordt verstaan het diploma van maatschappelijk assistent van voor de invoering van de BAMA-structuur (afgeleverd voor het academiejaar 2004-2005).
  • Een bachelordiploma in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma:
   • Onder gelijkgesteld wordt verstaan het diploma van sociaal verpleegkundige van voor de invoering van de BAMA-structuur (afgeleverd voor het academiejaar 2004-2005).

Aanbod

 • Een halftijdse job in contractueel dienstverband voor bepaalde duur waarbij 2 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur van elk zes maanden worden afgesloten:
  • In deze tijdsspanne wordt een openbare oproep tot kandidaten gelanceerd waarbij de kandidaten een selectieprocedure dienen te doorlopen.
  • De geslaagde kandidaten in deze selectieprocedure worden op een werfreserve geplaatst.
  • Op basis van deze werfreserve wordt invulling gegeven aan deze openstaande vacature voor onbepaalde duur.
 • Een salarispakket op Bv-niveau met periodieke verhogingen. Bruto maandwedde voor een halftijdse functie: minimum 1.441,59 Euro – maximum 2.429,05 Euro.
 • Werkervaring wordt als volgt meegerekend:
  • Onbeperkt indien verworven bij een ander openbaar bestuur.
  • Maximum 12 jaar indien relevant en verworven bij een privé-organisatie en/of als zelfstandige.
 • Werkrooster:
  • Een vrij uurrooster waarbij tijdens de openingsuren van het Sociaal Huis een permanentie met het team dient te voorzien worden in een permanentie.
  • Er is ook mogelijkheid tot occasioneel telewerk in overleg met de coördinator.
 • Andere voordelen: 
 • maaltijdcheques van 8 Euro, eco-cheques (250 Euro), fietsvergoeding, terugbetaling kosten openbaar vervoer, gratis hospitalisatieverzekering (na 1 jaar), aanvullend pensioenplan (2de pensioenpijler).

Hoe solliciteren?

Solliciteer hier online

Bij wie kan je terecht voor meer info tijdens de openingsuren van het NAC ?

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.