Zorg Houthalen-Helchteren en vzw IN-Z slaan de handen in mekaar RSS link

Zorg Houthalen-Helchteren en vzw IN-Z slaan de handen in mekaar voor kwaliteitsvolle seniorenassistentie!

Voorbeeld van samenwerking
Het bestaande aanbod ‘Seniorenassistentie aan huis’ van IN-Z vzw wordt vanaf april ondersteund door de publieke welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren. Aandacht gaat hierbij uit naar de meest zorgbehoevende ouderen en kansarme senioren van onze gemeente. Beide organisaties kennen elkaars aanbod en verwijzen onderling door. Zorgwekkende thuissituaties kunnen zo beter beantwoord en opgevolgd worden.

IN-Z vzw staat in voor de individuele dienstverlening aan huis en voor de praktische organisatie ervan. Er wordt beroep gedaan op doelgroepwerknemers die wat verder afstaan van de gewone arbeidsmarkt; veelal ook woonachtig in de gemeente Houthalen-Helchteren. 

Seniorenassistentie in de thuiszorg
Seniorenassistentie houdt voornamelijk ondersteuning bij de dagdagelijkse activiteiten in. Dus eenvoudige hulp bij het eten zoals het opwarmen van een maaltijd of het voorsnijden van gerechten, helpen bij het slapen gaan, enzovoort. Maar ook gewoon gezelschap houden: aanwezig zijn bij de oudere, zieke of persoon met een handicap, een opbeurend gesprek voeren, voorlezen, helpen bij het verplaatsen, wandelen, begeleiden bij verplaatsing naar winkel, bushalte of postkantoor. Seniorenassistentie betekent vaak een welgekomen aanvulling op de professionele zorgverstrekking aan huis.

De behoefte van de senior zélf staat altijd centraal. De senioren worden betrokken in de precieze bepaling van hun hulpvraag door middel van een huisbezoek. Er wordt gestreefd naar een matching tussen de inzetbaarheid van de medewerkers en de vraag van de senioren.

Het aanbod is gericht op senioren vanaf 60 jaar. Afhankelijk van de thuissituatie en/of de zorgbehoevendheid van de aanvrager kan er afgeweken worden van deze leeftijdsgrens.

Aanvraag bij IN-Z (tel. 0800 55024 of info@in-z.be) of via team thuiszorg van Zorg Houthalen-Helchteren (tel. 011 49 22 44 of thuiszorg@houthalen-helchteren.be)

Gepubliceerd op woensdag 24 maart 2021 9.04 u.
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

  • hun handen te desinfecteren
  • verplicht een mondmasker te dragen 
  • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
  • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.