zorg en gezondheid

💡 Bijstand aan oudere personen, mindervalide personen en kwetsbare personen:

De bijstand (vrijwilligers inbegrepen) aan oudere personen, mindervalide personen en kwetsbare personen kan verder gezet worden. Hieronder vallen:

 • Thuishulp
 • Familiale hulp
 • Assistentie aan mindervalide personen
 • Thuisverpleegkundigen
 • Opvang tehuizen voor mishandelde vrouwen
 • Opvangcentra en nachtopvang voor mensen met sociale problemen en daklozen.

ZIEKENHUIZEN

💡 Worden bezoekers toegelaten in ziekenhuizen?

De ziekenhuizen voorzien vanaf 2 juni 2020 een eigen bezoekersregeling die de veiligheid van de patiënten, het personeel en de bezoekers garandeert. Voor alle ziekenhuizen wordt therapeutisch verlof voor kinderen en jongeren onder 18 jaar toegestaan waarbij het ziekenhuis een regeling voorziet die de veiligheid van de overige patiënten en het personeel garandeert.

Voor de psychiatrische ziekenhuizen blijven de bezoekersregelingen vanaf 11 mei 2020 van kracht. Er wordt gepreciseerd dat modaliteiten over het bezoek aan het gezin voor alle patiënten gelden.

Patiënten en bezoekers wordt aangeraden contact op te nemen met hun ziekenhuis om de precieze modaliteiten van een bezoek te kennen.

💡 Worden speciale maatregelen genomen in de ziekenhuizen?

De actieve fase van het ziekenhuisnoodplan werd geactiveerd vanaf 14 maart in alle ziekenhuizen. Alle consultaties, testen en geplande operaties werden geannuleerd. Enkel dringende en/of levensnoodzakelijke consultaties, onderzoeken en interventies mogen plaatsvinden.

De centra voor zwangerschapsonderbrekingen blijven open en kunnen hun psychologische en medische interventies blijven uitvoeren.

Alle noodzakelijke bestaande therapieën (vb: chemo, dialyse, …) mogen voortgezet worden.

💡 Wie wordt momenteel getest?

Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedures zijn terug te vinden op de website van Sciensano.

💡 Hoe zit het met de bevallingen? Zijn die nog steeds gepland in ziekenhuizen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Je zal uiteraard nog steeds kunnen bevallen in een ziekenhuis. Wel is je ziekenhuisverblijf best zo kort mogelijk. Dit wordt bepaald in overleg met je behandelende arts (gynaecoloog, pediater, eventueel anesthesist). Je partner mag bij de bevalling aanwezig zijn en enkel bezoek van je partner is toegestaan. Familiebezoek is niet meer toegestaan. Verder dien je de richtlijnen van het ziekenhuis te volgen.

💡 Mogen industriële wasserettes die voornamelijk (bed)lakens van zorgcentra wassen openblijven?

Ja.

💡 Wat is het advies voor wasserijen die ziekenhuislinnen verwerken?

Voor het wassen van linnen van COVID-19 patiënten gelden de bestaande procedures. Er moeten geen specifieke maatregelen genomen worden, het linnen moet niet in quarantaine geplaatst worden

💡 Mogen thuiszorgwinkels openblijven?

Ja, indien de zorg niet uitgesteld kan worden.

NIET-RESIDENTIELE ZORG

💡 Mogen persoonlijke assistenten voor personen met een handicap hun activiteiten voortzetten?

Ja, absoluut.

💡 Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit?

Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus voortgaan maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden mag doorgaan, er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus van het type voertuig.

💡 Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of instellingen die bijvoorbeeld mindervalide personen met co-morbiditeit verzorgen?

Essentieel bezoek (mantelzorgers, …) wordt toegelaten om de bewoners niet totaal te isoleren. Raadpleeg het woonzorgcentrum of instelling om na te gaan of een bezoek mogelijk is op een veilige manier.

💡 Mogen bewoners in voorzieningen voor mensen met beperking en in jeugdzorg bezoek ontvangen?

Bewoners in voorzieningen voor mensen met beperking en in jeugdzorg mogen op één moment bezoek van meerdere personen ontvangen, als die personen tot dezelfde contactbubbel behoren. 

Momenteel gaat het dus om vier bezoekers. Als de Nationale Veiligheidsraad de regeling rond bezoekers zou uitbreiden, gelden die nieuwe regels ook in voorzieningen voor mensen met beperking en in jeugdzorg.

💡 Moeten thuisverpleegkundigen verder werken?

Ja, de thuiszorg blijft bestaan.

💡 Zijn psychologen essentieel?

Ja.

💡 Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen door de calltakers.

💡 Moeten vaccinaties nog worden voortgezet?

Ja, absoluut. De stopzetting van vaccinaties op sommige plaatsen is van zeer tijdelijke aard. Deze worden zo snel mogelijk terug opgestart.

WOONZORGCENTRA

💡 Worden serviceflats gelijkgesteld aan woonzorgcentra?

Ja, serviceflats moeten behandeld worden als woonzorgcentra wanneer ze beschikken over een
gemeenschappelijke ingang.

💡 Is familiebezoek toegelaten in WZC het Vinkenhof?

Familiebezoek aan WZC het Vinkenhof start in de week van 25 mei , richtlijnen hierover worden verder uitgewerkt

Op dit moment is het volgende mogelijk:

 • Communicatie op afstand (telefonisch, video-oproep, …) is aangeraden omwille van hygiënische redenen.
 • Essentieel bezoek (mantelzorgers, …) wordt toegelaten om de bewoners niet totaal te isoleren. Raadpleeg het woonzorgcentrum of instelling om na te gaan of een bezoek mogelijk is op een veilige manier.
 • Een babbelbox die de bezoekers en de bewoners scheidt door middel van een grote glasplaat mag worden geïnstalleerd, op voorwaarde dat die na elk bezoek gedesinfecteerd wordt.

💡 Mogen diensten voor thuis- en familiale hulp doorgaan voor: ouderen, thuiszorg, personen met beperkingen, opvangtehuizen voor mishandelde vrouwen, voedselhulpbedeling, schuilplaatsen en nachtopvang voor mensen met sociale problemen, nachtopvang en coördinatiecentra voor thuiszorg en ondersteuning, …?

Ja.

ZORG

💡 Wat met de zorg buiten het ziekenhuis?

Er wordt de burgers aangeraden om enkel voor dringende en noodzakelijke zorg ambulant op
raadpleging te gaan. Als zij die inschatting moeilijk kunnen maken, moeten ze contact opnemen met hun zorgverlener. Het is aan de zorgverleners om te bepalen wat dringende en noodzakelijke zorg is die niet kan uitgesteld worden.

💡 Mogen winkels voor medische hulpmiddelen (oa. opticiens, gehoorcentra, bandagisten, thuiszorgwinkel) openblijven?

Ze mogen openen op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen, maar alleen voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer op afspraak ontvangen. Uitstelbare zorg of verkoop moet worden uitgesteld. Oogmetingen worden uitdrukkelijk afgeraden omwille van het risico op besmetting via het oogvocht.

💡 Mogen kinesisten, osteopaten, podologen etc. hun activiteiten blijven uitoefenen

Gezondheidszorgberoepen, zoals tandartsen, kinesitherapeuten, osteopaten, … mogen beoefend blijven worden. De door hen ingeschatte niet dringende en uitstelbare zorg wordt best uitgesteld.

💡 Wat met wassalons?

De wassalons blijven open tijdens hun gebruikelijke openingsuren, mits inachtneming van de social distancing maatregelen en hygiënemaatregelen.

💡 Mag de droogkuis openblijven?

Die is gesloten maar kan op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen en hygiënemaatregelen wel kledij en uniformen wassen die nodig zijn voor de uitoefening van een job in de essentiële sectoren.

💡 Mag poetshulp (dienstencheques etc.) blijven doorgaan bij de klanten thuis?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

BESMETTING EN BESCHERMING

💡 Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte?

Overdracht van COVID-19 gebeurt via druppeltjes en contact met besmette oppervlakten, niet door de lucht. Daarom biedt het dragen van een mondmasker geen bescherming tegen infectie, indien men geen nauw contact (binnen een afstand van 1,5 meter) heeft met een zieke persoon.

Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of bandana. Dit wordt:

 • Sterk aanbevolen in de openbare ruimte, in winkels en op markten voor de klanten;
 • Verplicht op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd voor gebruikers van 12 jaar en ouder. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
 • Verplicht voor chauffeurs op het openbaar vervoer tenzij ze in een afgesloten cabine zitten;
 • Sterk aangeraden voor het personeel in lagere en middelbare scholen.
 • Sterk aangeraden voor leerlingen in het middelbaar onderwijs.
 • Verplicht in de scholen voor personeel en leerlingen vanaf 12 jaar.
 • Verplicht voor marktkramers en hun personeel.
 • Verplicht voor contactberoepen en hun klanten vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd door de klant voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.

Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand.

Dragen van handschoenen wordt daarentegen niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Het is veel beter om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

alert-box-close-text

Maatregelen m.b.t. Coronavirus

Stel niet-dringende bezoeken uit

Omwille van het coronavirus willen we ook de bezoekers aan ons gemeentehuis beperken om zo besmettingen te vermijden. Wij werken uitsluitend op afspraak. Om een afspraak te maken, bel je tijdens de openingsuren naar het nummer 011 49 20 00. 

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 00 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.

We vragen onze bezoekers de nodige afstand tot onze medewerkers te bewaren en met bancontact te betalen.