woonzorgcentrum Vinkenhof

Het woonzorgcentrum Vinkenhof biedt een oplossing voor bejaarden en senioren die voortdurende verzorging nodig hebben en bijgevolg niet meer thuis kunnen blijven wonen. Een team van gespecialiseerd verzorgend- en verpleegkundig personeel zorgt ervoor dat ook de zwaar zorgbehoevende ouderen een rustige en zinvolle oude dag kunnen beleven.

Ook streeft het OCMW steeds naar kwaliteit, zowel wat de verzorging betreft als de begeleiding en de animatie van de bewoners. We bieden een huiselijke, gezellige sfeer en trachten via optimale medische, paramedische en verpleegkundige zorgen de zelfstandigheid van de bejaarden zo hoog mogelijk te brengen.

Het Vinkenhof is gelegen in een groene, rustige omgeving, dicht bij de dorpskern van Houthalen-centrum en in de directe omgeving van het administratief centrum OCMW, de bejaardenwoningen en de serviceflats.

Het woonzorgcentrum heeft een opnamecapaciteit van 110 bewoners.