beschermde woonvormen voor senioren

Welke beschermde woonvormen zijn er?

Het OCMW biedt twee vormen van beschermd wonen aan: namelijk enerzijds de bejaardenwoningen, gelegen in Houthalen-centrum (Vinkendreef) en Houthalen-Oost (Abelenstraat), en anderzijds de serviceflats 'Residentie Gorisberg'.

De klemtoon bij de verhuring van de beschermende woonvormen ligt op het zelfstandig wonen. Hiertoe moet elke huurder voldoende zelfredzaam zijn. Om de onafhankelijkheid zo lang mogelijk te garanderen, biedt het OCMW vrijblijvend een dienstenpakket aan. Zo kunnen de huurders van de bejaardenwoningen en deze van de serviceflats onder andere beroep doen op de volgende dienstverlening:

Elke aanvraag wordt eerst besproken door het opnameteam. Hierbij wordt voornamelijk de zelfstandigheid van de kandidaat-bewoner en de ondersteuning door de familie of door andere mantelverzorgers onderzocht.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.