beschermde woonvormen voor senioren

Welke beschermde woonvormen zijn er?

Het OCMW biedt twee vormen van beschermd wonen aan: namelijk enerzijds de bejaardenwoningen, gelegen in Houthalen-centrum (Vinkendreef) en Houthalen-Oost (Abelenstraat), en anderzijds de serviceflats 'Residentie Gorisberg'.

De klemtoon bij de verhuring van de beschermende woonvormen ligt op het zelfstandig wonen. Hiertoe moet elke huurder voldoende zelfredzaam zijn. Om de onafhankelijkheid zo lang mogelijk te garanderen, biedt het OCMW vrijblijvend een dienstenpakket aan. Zo kunnen de huurders van de bejaardenwoningen en deze van de serviceflats onder andere beroep doen op de volgende dienstverlening:

Elke aanvraag wordt eerst besproken door het opnameteam. Hierbij wordt voornamelijk de zelfstandigheid van de kandidaat-bewoner en de ondersteuning door de familie of door andere mantelverzorgers onderzocht.