woningonderzoek

Aanvraag tot vooronderzoek naar de kwaliteit en de veiligheid van een huurwoning door elke belanghebbende: bewoner, gemeentebestuur, gewestelijk ambtenaar, OCMW, sociale (woon)organisaties, …

Een aantal belangrijke opmerkingen:

  • een onbewoonbaar of ongeschiktverklaring wil NIET zeggen dat je voorrang krijgt bij de toekenning van een sociale woning. Dit kan enkel bij een onbewoonbaarverklaring waar zware gebreken betreffende stabiliteit én vocht worden vastgesteld.
  • het onderzoek houdt enkel een beoordeling in van de kwaliteit en de veiligheid van de woning. Andere elementen (ruzie met de huurbaas; gezondheidsproblemen; dit onderzoek gebruiken om schadevergoeding te eisen of om af te zien van verdere huur van de woning; …) worden niet mee opgenomen of spelen niet mee in de beoordeling. Wat echter niet wil zeggen dat we blind zijn voor sommige argumenten, maar die moeten dan via een andere weg worden verkregen.

Procedure

  • Indienen aanvraag via brief / mail / telefoon / aan de balie leefomgeving
  • Aanwezig zijn tijdens het onderzoek

Bedrag

gratis

alert-box-close-text

Maatregelen m.b.t. Coronavirus

Stel niet-dringende bezoeken uit

Omwille van het coronavirus willen we ook de bezoekers aan ons gemeentehuis beperken om zo besmettingen te vermijden. Wij werken uitsluitend op afspraak. Om een afspraak te maken, bel je tijdens de openingsuren naar het nummer 011 49 20 00. 

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 00 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.

We vragen onze bezoekers de nodige afstand tot onze medewerkers te bewaren en met bancontact te betalen.