woningonderzoek

Aanvraag tot vooronderzoek naar de kwaliteit en de veiligheid van een huurwoning door elke belanghebbende: bewoner, gemeentebestuur, gewestelijk ambtenaar, OCMW, sociale (woon)organisaties, …

Een aantal belangrijke opmerkingen:

  • een onbewoonbaar of ongeschiktverklaring wil NIET zeggen dat je voorrang krijgt bij de toekenning van een sociale woning. Dit kan enkel bij een onbewoonbaarverklaring waar zware gebreken betreffende stabiliteit én vocht worden vastgesteld.
  • het onderzoek houdt enkel een beoordeling in van de kwaliteit en de veiligheid van de woning. Andere elementen (ruzie met de huurbaas; gezondheidsproblemen; dit onderzoek gebruiken om schadevergoeding te eisen of om af te zien van verdere huur van de woning; …) worden niet mee opgenomen of spelen niet mee in de beoordeling. Wat echter niet wil zeggen dat we blind zijn voor sommige argumenten, maar die moeten dan via een andere weg worden verkregen.

Procedure

  • Indienen aanvraag via brief / mail / telefoon / aan de balie leefomgeving
  • Aanwezig zijn tijdens het onderzoek

Bedrag

gratis