woningkwaliteit/woningonderzoek/conformiteitsattest

Elke huurwoning moet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid zoals omschreven in de Vlaamse Codex Wonen van 2021. De belangrijkste vereisten zijn:

 • Structurele stabiliteit en vrije toegankelijkheid;
 • Voldoende en veilige verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden;
 • Veilige elektriciteits- en stookolie- of gasinstallaties;
 • Elementaire sanitaire voorzieningen.
 • Brandveilig zijn.

Een woning die niet aan minimale kwaliteitsnormen voldoet, kan ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden. 

Hoe verloopt de procedure woningkwaliteit?

Aanvraag woningonderzoek:

Woon je in een woning waarvan je denkt dat de woonkwaliteit niet goed is? Dan kan je een melding doen van deze gebrekkige woonkwaliteit, of een verzoek doen om de woning ongeschikt of onbewoonbaar te laten verklaren. Dit kan je doen op verschillende manieren:

 • vul dit formulier in
 • bel voor een afspraak naar de dienst huisvesting 011 49 20 00 ;
 • mail je vraag naar onze dienst huisvesting. Vergeet onderstaande gegevens niet te vermelden in de mail (* verplicht in te vullen velden):

Gegevens aanvrager/huurder: naam*, adres*, telefoonnummer *

Gegevens verhuurder/eigenaar: naam*, adres, telefoonnummer

Gegevens woning: adres woning*, datum huurcontract *, aantal bewoners

Beschrijf over welke gebreken het gaat*

Voeg als bijlage enkele foto’s toe

Het onderzoek houdt enkel een beoordeling in van de kwaliteit en de veiligheid van de woning. Andere elementen (ruzie met de huurbaas; gezondheidsproblemen; dit onderzoek gebruiken om schadevergoeding te eisen, …) worden niet mee opgenomen of spelen niet mee in de beoordeling. 

Vooronderzoek door de woningcontroleur van het gemeentebestuur

De woningcontroleur van de gemeente onderzoekt de gegrondheid van de aanvraag.

Conformiteitsonderzoek door Wonen Vlaanderen

Indien na het vooronderzoek blijkt dat er inderdaad problemen zijn met de woonkwaliteit van de woning, komt een onderzoeker van Wonen-Vlaanderen ter plaatse. Deze controleur voert een volledig conformiteitsonderzoek uit. Hij geeft de burgemeester advies over de ongeschiktheid of bewoonbaarheid van de woning.

Besluit ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring

Met een besluit kan de burgemeester de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren. Afhankelijk van hoeveel en welke inbreuken vastgesteld worden, wordt de woning ongeschikt dan wel onbewoonbaar verklaard. 

 • Ongeschikt: de woning heeft 7 of meer kleine gebreken van categorie 1, of 1 of meer gebreken van categorie 2;
 • Onbewoonbaar: de bewoning heeft 1 of meer gebreken van categorie 3. Deze houden een veiligheids- en gezondheidsrisico in.

Meer informatie omtrent een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring kan je in de brochure van Wonen-Vlaanderen vinden, wat als mijn woning niet in orde is .

Welke gevolgen heeft een besluit ongeschiktheid of onbewoonbaarheid?

Er zijn heel wat gevolgen voor de eigenaar/verhuurder en voor de bewoner/huurder. 

Mogelijke gevolgen voor de eigenaar(s):

 • Als de woning na 1 jaar nog steeds op de inventaris staat, zal je als eigenaar een heffing voor ongeschikte en onbewoonbare woningen moeten betalen, tenzij de inventarisbeheerder een vrijstelling of opschorting heeft toegekend;
 • Zolang de woning op de inventaris staat, rust er ook een recht van voorkoop op;
 • Het verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen van een ongeschikte of onbewoonbare woning is strafbaar;

Mogelijke gevolgen voor de bewoner(s):

 • De burgemeester kan beslissen dat je de woning moet verlaten indien de woning onveilig of ongezond is. Hij zal dit dan in zijn besluit vermelden;
 • Als de verhuurder de gebreken wil wegwerken, moet je toegang geven tot de woning zodat herstellingen uitgevoerd kunnen worden;
 • Let op: een onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring wil NIET zeggen dat je automatisch voorrang krijgt bij de toekenning van een sociale woning. Dit kan enkel als er ook voldaan is aan andere voorwaarden.
 • Als jouw woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard werd, betekent dit ook niet automatisch dat het huurcontract stopgezet wordt of dat je geen huur meer moet betalen. Je kan wel met het besluit naar de vrederechter om bijvoorbeeld een deel van de huurgelden terug te vorderen, de huurovereenkomst te beëindigen of tussen te komen als er onenigheid is over wie de herstellingen aan de woning moet uitvoeren.

Voor meer informatie omtrent de gevolgen:

 • Zie de brochure van Wonen in Vlaanderen, wat als mijn woning niet in orde is 
 • Het handboek Woningkwaliteitsbewaking in uw gemeente staat ook stil bij de verschillende stappen in de administratieve procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid.

Wat is een conformiteitsattest?

Met het conformiteitsattest kan je aan potentiële huurders aantonen dat de woning voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Wanneer heb je een conformiteitsattest nodig?

 • Vrijwillig: om aan te tonen dat de woning voldoet aan de Codex Wonen van 2021. Je kan vrijwillig een conformiteitsonderzoek aanvragen via dit aanvraagformulier
 • Verplicht: om aan te tonen dat de woning opnieuw voldoet aan de woonkwaliteitsnormen nadat er eerder een besluit tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid genomen werd. Enkel op deze manier kan de woning geschrapt worden van de Vlaamse inventaris, kunnen heffingen vermeden worden. De eigenaar vraagt, na het uitvoeren van de nodige verbeteringswerken, een nieuw woningonderzoek aan. De afgifte van het conformiteitsattest heft dus ook het besluit ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op. Neem hiervoor contact op met de dienst huisvesting 011 49 20 00 of huisvesting@houthalen-helchteren.be

Vragen - meer informatie over woningkwaliteit

 • Heb je nog vragen over woningkwaliteit?
  Bel dan naar 011 49 20 00 of mail naar huisvesting@houthalen-helchteren.be
 • De collega’s van onze dienst huisvesting nemen binnen de 5 kalenderdagen contact met je op, om jouw de nodige informatie te verschaffen of een afspraak te maken.
 • Tijdens het woon- energieloket, elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur, kan je terecht bij een medewerker van STEBO voor al je woonvragen. STEBO helpt ook als je meer wil weten of je in aanmerking komt voor premies of tegemoetkomingen voor renovatie van het pand.
 • Maken hier een afspraak
 • Twijfel je als bewoner aan de woonkwaliteit van je woning, maar wil je nog geen procedure opstarten? Maak een afspraak voor gratis technisch advies door een medewerker van Stebo, via het nummer 089 39 16 35. De adviseur komt bij je aan huis en bekijkt de situatie ter plaatse.
 • Wil je een woning verhuren en wil je weten waaraan de woning moet voldoen? Maak ook hiervoor een afspraak voor gratis technisch advies door een medewerker van Stebo, via het nummer 089 39 16 35. Deze adviseur geeft advies over hoe je de woning klaar kan maken voor verhuur of bewoning.

Relevante sites:

 1. Wonen-Vlaanderen
 2. Wonen-Vlaanderen – informatie brochure 
 3. Wonen-Vlaanderen – handboek woonkwaliteit 
 4. Huurderssyndicaat
 5. Stebo wonen
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.