woningkwaliteit/woningonderzoek/conformiteitsattest

Elke huurwoning moet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid zoals omschreven in de Vlaamse Wooncode. De belangrijkste vereisten zijn:

 • Structurele stabiliteit en vrije toegankelijkheid;
 • Voldoende en veilige verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden;
 • Veilige elektriciteits- en stookolie- of gasinstallaties;
 • Elementaire sanitaire voorzieningen.
 • Brandveilig zijn.

Alle woningen in Vlaanderen die niet aan die minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden. Gebouwen of gebouwgedeelten zonder woonfunctie, zoals een fabriekspand, niet.

Procedure ongeschikt of onbewoonbaarheid

Aanvraag woningonderzoek:

Als bewoner van een ongeschikte of onbewoonbare woning kan je een onderzoek tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid aanvragen via:

 • dit formulier
 • bel even naar 011 49 20 00 naar de dienst huisvesting voor een afspraak;
 • je afspraakverzoek kan je ook mailen naar onze dienst huisvesting huisvesting@houthalen-helchteren.be. Vergeet onderstaande gegevens niet te vermelden in jouw mail (* verplicht in te vullen velden):

Gegevens aanvrager/huurder: naam*, adres*, telefoonnummer *

Gegevens verhuurder/eigenaar: naam*, adres, telefoonnummer

Gegevens woning: adres woning*, datum huurcontract *, aantal bewoners

Beschrijf over welke gebreken het gaat*

Voeg als bijlage enkele foto’s toe

Het onderzoek houdt enkel een beoordeling in van de kwaliteit en de veiligheid van de woning. Andere elementen (ruzie met de huurbaas; gezondheidsproblemen; dit onderzoek gebruiken om schadevergoeding te eisen of om af te zien van verdere huur van de woning; …) worden niet mee opgenomen of spelen niet mee in de beoordeling. Wat echter niet wil zeggen dat we blind zijn voor sommige argumenten, maar die moeten dan via een andere weg worden verkregen.

Vooronderzoek door de woningcontroleur van het gemeentebestuur

De woningcontroleur van de gemeente onderzoekt de gegrondheid van de aanvraag.

Conformiteitsonderzoek

Indien na het vooronderzoek blijkt dat de woning meer dan 15 strafpunten scoort, voert Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Een adviseur van Wonen-Vlaanderen verleent de burgemeester een advies over de ongeschiktheid of bewoonbaarheid van de woning.

Besluit ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring

Met een besluit kan de burgemeester de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren:

 • Ongeschikt: de woning heeft minstens 15 strafpunten, deze kan je in het technisch verslag terugvinden;
 • Onbewoonbaar: de bewoning houdt een veiligheids- en gezondheidsrisico in.

Meer informatie omtrent een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring vindt u in de brochure van Wonen-Vlaanderen, wat als mijn woning niet in orde is .

Welke gevolgen heeft het onderzoek en de afgifte van een besluit?

Er zijn heel wat gevolgen voor de bewoner/huurder en voor de eigenaar/verhuurder. 

Enkele voorbeelden van de gevolgen zijn:

 • Als de woning na 1 jaar nog steeds op de inventaris staat, zal je als eigenaar een heffing voor ongeschikte en onbewoonbare woningen moeten betalen, tenzij de inventarisbeheerder jou een vrijstelling of opschorting heeft toegekend;
 • Zolang de woning op de inventaris staat, rust er ook een recht van voorkoop op;
 • Het verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen van een ongeschikte of onbewoonbare woning is strafbaar;
 • een onbewoonbaar of ongeschiktverklaring wil NIET zeggen dat je voorrang krijgt bij de toekenning van een sociale woning. Dit kan enkel bij een onbewoonbaarverklaring waar zware gebreken en ernstige risico’s worden vastgesteld.

Voor meer informatie omtrent de gevolgen:

 • Zie de brochure van Wonen-Vlaanderen, wat als mijn woning niet in orde is 
 • Het handboek Woningkwaliteitsbewaking in uw gemeente staat ook stil bij de verschillende stappen in de administratieve procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid.

Procedure aanvraag conformiteitsattest

Met het conformiteitsattest kunt u aan potentiële huurders aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Wanneer?

 • Vrijwillig: om aan te tonen dat de huur- of kamerwoning voldoet aan de Vlaamse Wooncode aanvraagformulier vrijwillig
 • Verplicht: om aan te tonen dat de huur- of kamerwoning ondertussen voldoet aan de Vlaamse Wooncode. Dit is ingeval een woning geïnventariseerd staat als ongeschikt of onbewoonbaar. De eigenaar vraagt, na het uitvoeren van de nodige verbeteringswerken, een nieuw woningonderzoek aan. De afgifte van het conformiteitsattest heft dus ook het besluit ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op.

Vragen - meer informatie over woningkwaliteit

 • Heb je nog vragen over woningkwaliteit?
  Bel dan even naar 011 49 20 00 of mail naar huisvesting@houthalen-helchteren.be
 • De collega’s van onze dienst huisvesting nemen binnen de 5 kalenderdagen contact met je op, om jouw de nodige informatie te verschaffen of indien je het wenst een afspraak te maken.
 • Tijdens de uren van het woon- energieloket dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur staat STEBO ter beschikking om je meer info te verschaffen. STEBO helpt je ook als je meer wil weten of je in aanmerking komt voor premies voor renovatie van het pand. voor een afspraak
 • Heb je liever een afspraak met de medewerkster van het woon- energieloket? Vergeet je afspraakverzoek niet aan te maken op afspraak
 • Je kan ook een afspraak maken voor gratis technisch advies bij Stebo, via het nummer 0488 58 22 11. Hier krijg je advies over hoe je de woning weer woonklaar kan maken;

Relevante sites:

 1. Wonen-Vlaanderen Limburg
 2. Wonen-Vlaanderen – informatie brochure 
 3. Wonen-Vlaanderen – handboek 
 4. Huurderssyndicaat
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

 • hun handen te desinfecteren
 • verplicht een mondmasker te dragen 
 • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
 • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.