Wild in Zicht

Gepubliceerd op  dinsdag 16 apr 2024 om 10.27 uur
Het Agentschap voor Natuur en Bos lanceert Wild in Zicht (www.wildinzicht.be): een nieuwe online tool om schade en waarnemingen van wilde dieren in beeld te brengen. Het gaat bijvoorbeeld om het everzwijn, de marter, de wolf…

Schade en overlast monitoren

Wilde dieren duiken steeds vaker in onze gemeente op en kunnen voor overlast zorgen. Natuur en Bos wil meer en betere natuur in Vlaanderen. En wilde dieren horen thuis in onze natuur. Maar we willen ook schade en overlast zorgvuldig monitoren en waar nodig het beleid en ook de beheerstrategie bijsturen.

Met 'Wild in Zicht' vult Natuur en Bos in samenwerking met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) die tools aan. Naast waarnemingen kan elke gebruiker via Wild in Zicht ook schade door wilde dieren melden en eventueel meteen een schadevergoeding aanvragen.

De schademeldingen bieden een extra inzicht in mogelijke overlast door wilde dieren en kunnen zo beleid en beheer op het terrein beter sturen.

Gebruiksvriendelijk en laagdrempelig

Wild in Zicht is op elk scherm makkelijk te gebruiken en verlaagt zo de drempel voor (schade)meldingen. Ook de toegang is eenvoudig: waarnemingen kan men anoniem melden. Voor schademeldingen volstaat het mailadres. Voor een volledige gebruikerservaring (historiek van meldingen, aanvraag van een vergoeding…) moet men wel nog aanmelden via Itsme of eID.

In de toekomst krijgt Wild in Zicht nog extra mogelijkheden. Zo zullen landbouwers informatie kunnen krijgen over everzwijnen in de buurt van percelen zodat men tijdig voorzorgen kan nemen om de oogst te beschermen.

Naar top