Wijziging verkeerssituatie Rafnusstraat - Ruttenbeemdweg RSS link

Op maandag 10 oktober wordt een verkeersfilter geïnstalleerd in de Ruttenbeemdweg (zie plannetje). Zo creëren we een filter tussen woongebied en industrie. Dit om sluipverkeer te weren en de verkeersveiligheid te verhogen.

Dit is besloten na overleg met bezorgde ouders en de directies van de scholen De Lakerberg en De Kleine Reus. Via een bewonersbevraging werden vervolgens een aantal mogelijkheden bekeken. De meerderheid koos voor het scenario van een verkeersfilter.

De voordelen voor de bewoners zijn:

  • Enkel lokaal verkeer
  • Rustige woon/speelstraat
  • Meer veiligheid voor de actieve weggebruikers

We evalueren deze proefopstelling na een jaar, opnieuw via de scholen en een bewonersbevraging.

Andere maatregelen

  • Beide straten werden al uitgerust met een +1,5 Ton-beperking.
  • Het sluiten van de doorsteek Molenweg-Daalstraat om te verhinderen dat GPS-systemen zwaar vervoer via de Daalstraat naar het bedrijventerrein leiden.
  • Vernieuwing riolering in de Daalstraat in het najaar waarbij de straat een nieuwe asfaltering krijgt.
  • Op termijn een focus van het parkeren aan de school aan de bovenkant van de Lakerheiweg. Het autovrij maken van die straat werd gedaan in functie van de veiligheid van de schoolgaande kinderen.
  • De schooluitgang Kerkhofstraat/Daalstraat/Rafnusstraat is op termijn voorzien voor voetgangers en fietsers. Auto’s begeven zich naar de parkeerterreinen aan de voetbalvelden aan het vroegere Red Star Laak. Deze parking wordt nog heraangelegd.
Gepubliceerd op woensdag 5 oktober 2022 11.35 u.
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.