Werkingssubsidies voor speelpleinwerkingen

Werkingssubsidies worden uitgekeerd aan erkende jeugdwerkinitiatieven - andere dan jeugdhuizen - na het inleveren van werkingsverslagen.

 • De jeugdwerkinitiatieven krijgen een basistoelage en een werkingstoelage. De basistoelage wordt berekend op basis van het aantal leden (begeleiding + deelnemers). De werkingstoelage wordt via een puntensysteem berekend : één punt per aanwezig lid per ledenactiviteit. Per punt wordt een maximumwaarde van 0.50 euro toegekend. Leidingskringen of het bijwonen van een jeugdraad tellen hier niet mee. 
 • Extra punten kunnen verkregen worden door :
  • het bijwonen van gemeentelijke vergaderingen die inspelen op een inclusieve samenwerking, en gemeentelijke evenementen die ruimer zijn dan het jeugdbeleid (75 punten per aanwezig lid)
 • Werkingsverslagen worden ingediend bij het team cultuur en jeugd. 

  • Jeugdbewegingen: 2 werkingsverslagen per werkjaar
   • Periode september tot en met februari
   • Periode maart tot en met augustus
  • Speelpleinwerkingen: 1 werkingsverslag per werkjaar (september tot en met augustus)
Naar top