werkingssubsidies voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen

Werkingssubsidies worden uitgekeerd aan erkende jeugdwerkinitiatieven - andere dan jeugdhuizen - na het inleveren van werkingsverslagen.

 • De jeugdwerkinitiatieven krijgen een basistoelage en een werkingstoelage. De basistoelage wordt berekend op basis van het aantal leden (begeleiding + deelnemers). De werkingstoelage wordt via een puntensysteem berekend : één punt per aanwezig lid per ledenactiviteit. Per punt wordt een maximumwaarde van 0.50 euro toegekend. Leidingskringen of het bijwonen van een jeugdraad tellen hier niet mee. 
 • Extra punten kunnen verkregen worden door :
  • het bijwonen van gemeentelijke vergaderingen die inspelen op een inclusieve samenwerking, en gemeentelijke evenementen die ruimer zijn dan het jeugdbeleid (75 punten per aanwezig lid)
 • Werkingsverslagen worden ingediend bij het team cultuur en jeugd. 

  • Jeugdbewegingen: 2 werkingsverslagen per werkjaar
   • Periode september tot en met februari
   • Periode maart tot en met augustus
  • Speelpleinwerkingen: 1 werkingsverslag per werkjaar (september tot en met augustus)
alert-box-close-text

Wij werken op afspraak!

Heel wat administratieve zaken kan je voortaan enkel nog met een afspraak afhandelen in het NAC.

Voor het afhalen van huisvuilzakken of aangevraagde documenten hoef je geen afspraak te maken. De meeste attesten kan je gewoon online aanvragen, zodat je niet meer langs hoeft te komen. 

Vragen? Lees meer over onze nieuwe werkwijze.

Maak een afspraak