werkingssubsidies voor jeugdbewegingen

Werkingssubsidies worden uitgekeerd aan erkende jeugdwerkinitiatieven - andere dan jeugdhuizen - na het inleveren van werkingsverslagen.

 • De jeugdwerkinitiatieven krijgen een basistoelage en een werkingstoelage. De basistoelage wordt berekend op basis van het aantal leden (begeleiding + deelnemers). De werkingstoelage wordt via een puntensysteem berekend : één punt per aanwezig lid per ledenactiviteit. Per punt wordt een maximumwaarde van 0.50 euro toegekend. Leidingskringen of het bijwonen van een jeugdraad tellen hier niet mee. 
 • Extra punten kunnen verkregen worden door :
  • het bijwonen van gemeentelijke vergaderingen die inspelen op een inclusieve samenwerking, en gemeentelijke evenementen die ruimer zijn dan het jeugdbeleid (75 punten per aanwezig lid)
 • Werkingsverslagen worden ingediend bij het team cultuur en jeugd. 

  • Jeugdbewegingen: 2 werkingsverslagen per werkjaar
   • Periode september tot en met februari
   • Periode maart tot en met augustus
  • Speelpleinwerkingen: 1 werkingsverslag per werkjaar (september tot en met augustus)
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.