werking groep

Een coördinator uit de buurt beheert de groep en buurtbewoners kunnen lid worden. Wanneer iemand in de WhatsApp-groep iets verdachts ziet of hoort, zoals vermoedens van inbraak, diefstal of vernieling, kan dit eenvoudig via de WhatsApp-groep gemeld worden.

De buurtpreventienetwerken werken volgens het SAAR-principe:

  • S staat voor Signaleer (je merkt iets op, je ziet iets verdacht)
  • staat voor Alarmeer (alarmeer de politie via 101. Het is verplicht om dit eerst te doen alvorens de WhatsApp-groep te gebruiken)
  • staat voor App (je waarneming doorgeven aan de WhatsApp-groep)
  • staat voor Reageer (je doet bijvoorbeeld de lichten aan of je gaat naar buiten)

Meer informatie

alert-box-close-text

Wij werken op afspraak!

Heel wat administratieve zaken kan je voortaan enkel nog met een afspraak afhandelen in het NAC.

Voor het afhalen van huisvuilzakken of aangevraagde documenten hoef je geen afspraak te maken. De meeste attesten kan je gewoon online aanvragen, zodat je niet meer langs hoeft te komen. 

Vragen? Lees meer over onze nieuwe werkwijze.

Maak een afspraak