Werken fietspaden Grote Baan Houthalen-Helchteren gestart RSS link

De werken aan de vernieuwing van de fietspaden aan de Grote Baan in Houthalen-Helchteren zijn gestart. De fietspaden langs de Grote Baan zijn te smal en onveilig en daar wordt nu aan gewerkt. Ook de kruispunten worden veiliger gemaakt voor fietsers.

Daarnaast krijgt de Grote Baan een nieuwe asfaltlaag. De werken zullen zes maanden duren, tot september 2022.

Veilige fietspaden, kruispunten en nieuwe asfaltlaag Grote Baan

De fietspaden worden verbreed en verhoogd, en komen vrij te liggen. Er komen dubbelrichtingsfietspaden van minimaal 2 m breed langs beide zijden van de Grote Baan ter hoogte van Helchteren, de Mangelbeekvallei en tussen de E314 en de Koolmijnlaan. Vrijliggende enkelrichtingsfietspaden van minimaal 1,5 m breed langs beide zijden van de Grote Baan zijn voorzien tussen de Koolmijnlaan en de Daalstraat.

Tegelijk verhogen we het fietscomfort door de fietspaden te voorzien van een asfaltlaag. Waar mogelijk vergroenen we ook de zone tussen de fietsers en de wagens. Bij de lokale aansluitingen voorzien we eveneens bijkomende ontharding.

Naast de fietspaden beveiligen we de oversteken. Zo worden de bestaande kruispunten aangepast. Het gaat over de kruispunten aan:

  • de Koolmijnlaan
  • het J.Cuppensplein
  • de Herebaan-Oost en -West
  • de Kazernelaan–Helzoldstraat. 

Hier worden bijkomende afslagstroken voorzien om gevaarlijke situaties tussen fietsers en voetgangers die de Grote Baan oversteken en het afslaand wagenverkeer (richting Hasselt of Pelt) te vermijden.

Tegelijk krijgt ook de Grote Baan een nieuwe asfaltlaag. Die is in slechte staat en dat leidt tot klachten over spoorvorming en geluidsoverlast, maar ook over wegspringende verharding die schade veroorzaakt aan wagens en eigendommen.

Hinder tijdens de werken zoveel mogelijk beperkt en gespreid

De aannemer werkt eerst de volledige westkant af, waar het verkeer richting Zonhoven rijdt, om daarna aan de oostkant, waar het verkeer richting Hechtel-Eksel rijdt, aan de slag te gaan. De werken worden in vier fasen en verspreid over zes zones uitgevoerd. Er wordt meestal overdag gewerkt. Het doorgaande auto- en vrachtverkeer zal dan aan een verlaagde snelheid van 50 km/u over twee rijstroken in beide rijrichtingen kunnen rijden. Er zal op bepaalde momenten ook ’s nachts gewerkt worden. Dat is nodig voor onder andere markerings- en belijningswerken, maar ook voor het asfalteren van de rijweg. Tijdens de nachtelijke werken zal het doorgaand verkeer vaak maar over één in plaats van twee rijstroken kunnen rijden.

Gepubliceerd op maandag 21 maart 2022 10.25 u.
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.