Welk Limburg wil jij? RSS link

De provincie werkt aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL). Iedereen kan iedereen reacties, opmerkingen of suggesties over de conceptnota indienen tot en met 21 januari 2020.

De conceptnota geeft de ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kernachtig weer, schetst een gewenst perspectief voor de toekomst in 2040 en bevat een aantal ruimtelijke strategieën om dat wensbeeld te bereiken.

Tijdens de publieke raadpleging kan je de conceptnota inkijken op www.limburg.be/beleidsplanruimte, in het provinciehuis en in het NAC. 

Gepubliceerd op donderdag 21 november 2019 9 u.
alert-box-close-text

Wij werken op afspraak!

Heel wat administratieve zaken kan je voortaan enkel nog met een afspraak afhandelen in het NAC.

Voor het afhalen van huisvuilzakken of aangevraagde documenten hoef je geen afspraak te maken. De meeste attesten kan je gewoon online aanvragen, zodat je niet meer langs hoeft te komen. 

Vragen? Lees meer over onze nieuwe werkwijze.

Maak een afspraak