verkeersmaatregelen tijdens de werken

Riolerings- en wegeniswerken

Tijdens de riolerings- en wegeniswerken gelden er per fase aparte verkeersmaatregelen om het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Gemotoriseerd verkeer

Tijdens de werken in fase 2 verandert er niets voor het doorgaand verkeer op de Herebaan-Oost. Ter hoogte van de werfzone moet dat nog steeds via verkeerslichten beurtelings over één rijstrook rijden.
Het kruispunt met de Ringlaan gaat wel opnieuw open, maar er zal uitsluitend éénrichtingsverkeer mogelijk zijn van de Herebaan-Oost richting Ringlaan.
Europark blijft gewoon bereikbaar, behalve tijdens de voorbereidende werken tussen 22 en 30 augustus. Dan is er eenrichtingsverkeer.

Wie niet in de omgeving moet zijn, raden we aan om de werfzone te vermijden. Dat kan via de E314 en de N715 Grote Baan. Op die manier ontlasten we de Herebaan-Oost.

Tijdens fase 3 wordt de Herebaan-Oost afgesloten. Verkeer tussen Houthalen-west en Houthalen-oost/Industriezone Zwartberg rijdt dan via het vernieuwde kruispunt met de Ringlaan en de Grote Baan. Om Europark bereikbaar te houden, leggen we een strook tijdelijke wegenis aan. Op die manier kan verkeer er via tijdelijke verkeerslichten beurtelings over één rijstrook passeren.

In de vierde en laatste fase blijft de Herebaan-Oost nog afgesloten voor doorgaand verkeer en volgt het een omleiding via de Ringlaan en de Grote Baan. Van en naar Europark kan het verkeer ondertussen via de rotonde rijden. Dit gebeurt nog steeds beurtelings en met tijdelijke verkeerslichten.

Zwaar verkeer

Zwaar bestemmingsverkeer van en naar Europark leiden we rond de werfzone. Op die manier willen we het wegennet ontlasten. Dat verkeer bereikt Europark via de Grote Baan en de Kazernelaan.

Fietsers

Fietsers volgen meteen vanaf de start van de werken een aangepaste omleiding die hen veilig rond de werfzone stuurt.
Er is een gemarkeerde fietsoversteekplaats ter hoogte van de Groenstraat x Meeuwerweg. Fietsers moeten er afstappen en met de fiets aan de hand de rijweg oversteken.

Openbaar vervoer

Voor het traject van de bussen van De Lijn verandert er niets, behalve tijdens de voorbereidende werken tussen 22 en 30 augustus. Het busverkeer blijft met andere woorden gewoon rijden.

De halte ‘Kerkhofstraat’ op de Herebaan-Oost wordt tijdens de werken echter tijdelijk niet bediend. Als alternatief kan je op- en afstappen aan de halte ‘Groenstraat’ (L31 – 48) of Geerstraat (L31). Er wordt bijkomend een tijdelijke halte voorzien op de Europarklaan nabij het kruispunt met de Herebaan-Oost (L48). Deze informatie zal uithangen op het terrein aan de niet-bediende halte.

Je kan je ook inschrijven voor de omleidingsbrief van De Lijn om op de hoogte te blijven over het laatste nieuws over jouw buslijn.

Blijf op de hoogte

We houden je op de hoogte via deze website, onze wekelijkse nieuwsbrief en maandblad In&Om en via social media.

Heb je toch nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via onderstaande invulformulier.