verkeersmaatregelen tijdens de werken

Riolerings- en wegeniswerken

Tijdens de riolerings- en wegeniswerken gelden er per fase aparte verkeersmaatregelen om het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Gemotoriseerd verkeer

Omleidingen voor verkeer tot bouwverlof 2019

Door de werken in fase 1 is de Ringlaan afgesloten ter hoogte van de Herebaan-Oost. Er is daardoor geen verkeer mogelijk tussen de Ringlaan en de Herebaan-Oost.

Doorgaand verkeer op de Herebaan-Oost moet ter hoogte van de werfzone beurtelings over één rijstrook rijden. Het verkeer wordt er geregeld door tijdelijke verkeerslichten. Deze verkeerssituatie duurt tot aan het bouwverlof midden juli 2019.

De werken zullen onvermijdelijk voor hinder zorgen. Verkeer tussen Helchteren en Houthalen-Oost/ IZ Genk-Noord dat niet in de omgeving van de werken moet zijn, adviseren we om via de E314 en de N715 Grote Baan te rijden. Op die manier wordt de Herebaan-Oost ontlast.

Ook tijdens fase 2 blijft verkeer op de Herebaan-Oost steeds mogelijk. Ter hoogte van de werfzone kan verkeer via tijdelijke verkeerslichten beurtelings over één rijstrook passeren. In fase 2 gaat het kruispunt met de Ringlaan opnieuw open, maar is er voolopig enkel éénrichtingsverkeer mogelijk van de Herebaan-Oost richting de Ringlaan.

Tijdens fase 3 wordt de Herebaan-Oost afgesloten. Verkeer tussen Houthalen-west en Houthalen-oost/Industriezone Zwartberg rijdt dan via het vernieuwde kruispunt met de Ringlaan en de Grote Baan. Om Europark bereikbaar te houden, leggen we een strook tijdelijke wegenis aan. Op die manier kan verkeer er via tijdelijke verkeerslichten beurtelings over één rijstrook passeren.

In de vierde en laatste fase blijft de Herebaan-Oost nog afgesloten voor doorgaand verkeer en volgt het een omleiding via de Ringlaan en de Grote Baan. Van en naar Europark kan het verkeer ondertussen via de rotonde rijden. Dit gebeurt nog steeds beurtelings en met tijdelijke verkeerslichten.

Zwaar verkeer

Zwaar bestemmingsverkeer van en naar Europark leiden we rond de werfzone. Op die manier willen we het wegennet ontlasten. Dat verkeer bereikt Europark via de Grote Baan en de Kazernelaan.

Fietsers

Fietsers volgen meteen vanaf de start van de werken een aangepaste omleiding die hen veilig rond de werfzone stuurt.
Er wordt een gemarkeerde fietsoversteekplaats voorzien ter hoogte van de Groenstraat x Meeuwerweg. Fietsers moeten er afstappen en met de fiets aan de hand de rijweg oversteken.

Openbaar vervoer

Voor het traject van de bussen van De Lijn verandert er niets. Het busverkeer blijft met andere woorden gewoon rijden.

De halte ‘Kerkhofstraat’ op de Herebaan-Oost wordt tijdens de werken echter tijdelijk niet bediend. Als alternatief kan je op- en afstappen aan de halte ‘Groenstraat’ (L31 – 48) of Geerstraat (L31). Er wordt bijkomend een tijdelijke halte voorzien op de Europarklaan nabij het kruispunt met de Herebaan-Oost (L48). Deze informatie zal uithangen op het terrein aan de niet-bediende halte.

Je kan je ook inschrijven voor de omleidingsbrief van De Lijn om op de hoogte te blijven over het laatste nieuws over jouw buslijn.

Blijf op de hoogte

We houden je op de hoogte via deze website, onze wekelijkse nieuwsbrief en maandblad In&Om en via social media.

Heb je toch nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via onderstaande invulformulier.