timing en fasering van de werken

De werken in fase 1 (groen gemarkeerd) en (fase 2, oranje gemarkeerd) zijn volledig afgerond. Het kruispunt met de Ringlaan werd vernieuwd, net zoals de Herebaan-Oost.

Tussen 22 en 30 augustus waren er voorbereidende werken voor fase 3.  De tijdelijke weg is aangelegd ter hoogte van de frituur, tussen de Kerkhofstraat en Europarklaan nummer 5. Daardoor kan verkeer beurtelings van en naar Europark rijden.

 

 

Fase 3

Aanleg rotonde start dinsdag 3 september

Op dinsdag 3 september 2019 start de aannemer met de aanleg van de rotonde ter vervanging van het bestaande kruispunt met de Europarklaan. De Herebaan-Oost wordt daarbij onderbroken tussen de Ringlaan en de Europarklaan.
Verkeer tussen Houthalen-west en Houthalen-oost moet dan via het vernieuwde kruispunt met de Ringlaan en de Grote Baan rijden. Bestemmingsverkeer naar Europark kan beurtelings via werflichten de werfzone passeren. Deze verkeerssituatie duurt tot het einde van de werken.

In de volledige werfzone (geel gemarkeerd) worden eerst de bestaande verhardingen opgebroken en vervolgens de nieuwe rioleringsbuizen aangelegd. Daarna volgt de wegopbouw met rotonde, nieuwe rijweg en vrijliggende fietspaden. De werken in deze fase duren vermoedelijk tot januari 2020.

De Lijn

Tijdens deze fase past ook De Lijn haar dienstregeling (lijn 48) aan. De halte Kerkhofstraat wordt niet bediend. De Lijn voorziet een vervanghalte in de Groenstraat en een tijdelijke halte in de Ringlaan, nabij de Geerstraat.

alert-box-close-text

Wij werken op afspraak!

Heel wat administratieve zaken kan je voortaan enkel nog met een afspraak afhandelen in het NAC.

Voor het afhalen van huisvuilzakken of aangevraagde documenten hoef je geen afspraak te maken. De meeste attesten kan je gewoon online aanvragen, zodat je niet meer langs hoeft te komen. 

Vragen? Lees meer over onze nieuwe werkwijze.

Maak een afspraak