timing en fasering van de werken

Nutswerken

Sinds begin januari 2019 zijn de nutsmaatschappijen bezig met het vernieuwen en verplaatsen van leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom. Ze werken voornamelijk in de bermen langs de Herebaan-Oost, vanaf huisnummer 46 tot aan de rotonde met de Hofstraat. Deze nutswerken duren ongeveer zes maanden, al kan door weerverlet of onvoorziene omstandigheden de planning nog wijzigen.

Riolerings- en wegeniswerken

Om de hinder te beperken zal de aannemer in fases werken. Op het faseringsplan zie je de volgorde van de fases en tegen welke deeltermijnen we ze willen uitvoeren. Opgelet: door slecht weer of onvoorziene omstandigheden kan de planning nog wijzigen. Maar als alles volgens plan verloopt, zullen de wegeniswerken in het voorjaar van 2020 klaar zijn.

De aannemer zal dus eerst het kruispunt met de Ringlaan aanpakken. Tijdens fase 1 is de Ringlaan afgesloten ter hoogte van de Herebaan-Oost. Zodra fase 1 en 2 zijn afgerond, start de aanleg van de rotonde en de verdere wegenis (fase 3 en 4). Op die manier blijft doorgaand verkeer steeds mogelijk wanneer tijdens de aanleg van de rotonde de Herebaan-Oost wordt onderbroken.