timing en fasering van de werken

De werken in fase 1 (groen gemarkeerd) zijn volledig afgerond. Het kruispunt met de Ringlaan werd vernieuwd, net zoals de Herebaan-Oost in de rijrichting van Genk. Deze werken zouden normaal tot aan het zomers bouwverlof midden juli duren, maar door het goede werk van de aannemer is deze fase vroeger dan voorzien klaar.

Momenteel werkt de aannemer aan de andere zijde van de Herebaan-Oost, in de richting van de Grote Baan (fase 2, oranje gemarkeerd). Ook daar worden de riolering, het wegdek en de fietspaden vernieuwd. Deze werken duren vermoedelijk tot eind augustus.

Fase 3 - voorbereidende werken

Ter voorbereiding van de aanleg van de rotonde begin september, legt de aannemer een strook tijdelijke wegenis aan ter hoogte van frituur Boem Patat. Op die manier blijft Europark straks steeds bereikbaar. Tijdens deze voorbereidende werken van 22 tot en met 30 augustus is er uitsluitend eenrichtingsverkeer mogelijk van de Herebaan-Oost richting Europark. De industriezone verlaten gebeurt via de Kazernelaan.

De tijdelijke weg wordt aangelegd ter hoogte van de frituur, tussen de Kerkhofstraat en Europarklaan nummer 5. Begin september, bij de start van de aanleg van de rotonde, kan verkeer daardoor beurtelings van en naar Europark rijden.

Vanaf donderdag 22 augustus vervangt de aannemer een stuk riolering op de Europarklaan, tussen de Herebaan-Oost en de Europarklaan nummer 5. Het betreft de rijstrook richting de Herebaan-Oost. De riolering is er versleten en moet nu al vervangen worden wanneer er begin september (vracht)verkeer over moet rijden.

Europark verlaten uitsluitend via Kazernelaan

Tijdens de werken is deze rijstrook volledig afgesloten voor verkeer van donderdag 22 tot en met vrijdag 30 augustus. Verkeer van de Herebaan-Oost naar Europark blijft steeds in één richting mogelijk. Europark verlaten kan echter uitsluitend via de Kazernelaan. 

Verkeer richting Europark rijdt bij voorkeur nog steeds via de E314 en de N715 Grote Baan. Op die manier wordt het kruispunt Herebaan-Oost x Europarklaan ontlast.

De Lijn

Van 22 tot 30 augustus past ook De Lijn haar dienstregeling (lijn 48) aan. De haltes Groenstraat en Kerkhofstraat worden dan niet bediend. De Lijn voorziet tijdelijke haltes in de Herebaan-Oost dichtbij de rotonde aan de Hofstraat en in de Europarklaan ter hoogte van de Tenhoutseheiweg.

Fase 3

Aanleg rotonde start dinsdag 3 september

Eind augustus zijn zowel fase 1 als 2 volledig afgerond. Het kruispunt met de Ringlaan was al eerder klaar, binnenkort nu ook de bovenzijde van de Herebaan-Oost. Ook de vrijliggende fietspaden zijn in die zone tegen dan aangelegd.

Op dinsdag 3 september start de aannemer met de rioleringswerken op het kruispunt Herebaan-Oost x Europarklaan en in de Herebaan-Oost op de rijstrook richting Zwartberg (fase 3). Nadien volgen er de wegopbouw en de aanleg van de rotonde. Meer informatie over de opstart en de verkeersmaatregelen volgt binnenkort.