timing en fasering van de werken

De werken in fase 1 (groen gemarkeerd) en fase 2, (oranje gemarkeerd) zijn volledig afgerond. Het kruispunt met de Ringlaan werd vernieuwd, net zoals de Herebaan-Oost.

Tijdens fase 3 (geel gemarkeerd) is er een rotonde aangelegd ter vervanging van het bestaande kruispunt met de Europarklaan.

Tijdens fase 4 (roze gemarkeerd) gaat de aannemer aan de slag waar vandaag de tijdelijke werfweg (tussen Kerkhofstraat en Europark) ligt. Hij zal er nog enkele rioolaansluitingen maken, het betonnen fietspad trekken en de definitieve weg aanleggen. Ook de nieuwe parking in de Kerkhofstraat wordt in deze fase aangelegd. 

Vanaf maandag 3 februari legt de aannemer het betonnen fietspad aan langs de Herebaan-Oost, ter hoogte van het kruispunt met de Ringlaan.
Tot eind februari is er daardoor op het kruispunt Ringlaan en de Herebaan-Oost uitsluitend beurtelings verkeer mogelijk. Het verkeer wordt er geregeld met tijdelijke verkeerslichten. De verkeersafwikkeling tussen de Herebaan-Oost en de Europarklaan blijft gewoon behouden. Het verkeer rijdt er via de nieuwe rotonde. Ook hier worden verkeerslichten gebruikt. De Herebaan-Oost blijft voor alle duidelijkheid nog afgesloten in de richting van de nieuwe rotonde.

De werken aan het betonnen fietspad zijn onderdeel van fase 2, maar werden tot op heden nog niet uitgevoerd. De aannemer zal vanaf 3 februari deze zone verder afwerken. Op maandag 3 februari plaatst hij de tijdelijke verkeerslichten en de nodige verkeerssignalisatie. Vanaf dinsdag 4 februari gaan de werken effectief van start. Zonder weerverlet of onvoorziene omstandigheden moet het fietspad tegen eind februari klaar zijn.

De tonnagebeperking op de Herebaan-Oost is nog steeds van toepassing. Zwaar verkeer van en naar Europark rijdt verplicht via de Grote Baan en de Kazernelaan. Alle overige lokale verkeersmaatregelen blijven van kracht. Ook de Kerkofstraat blijft afgesloten aan de kant van de Herebaan-Oost.

Plaatselijk verkeer

De plaatselijke verkeersmaatregelen in de Tenhoutse Heiweg, de Meeuwerweg en de Hofstraat blijven van kracht.

De toegang tot het kerkhof via de Herebaan-Oost blijft afgesloten. De aannemer is er immers aan het werk. Het kerkhof is bereikbaar via de Eviestraat en Onze-Lieve-Vrouwstraat.