het project in een notendop

De projectzone omvat:

  • Het kruispunt van de Herebaan-Oost met de Europarklaan (tot aan huisnummer 4/5)
  • Het kruispunt van de Herebaan-Oost met de Ringlaan
  • De rijweg van de Herebaan-Oost, inclusief aanpalende kruispunten (Kerkhofstraat, Geerstraat), vanaf ongeveer huisnummer 46 tot net voorbij huisnummer 107

Betere verkeersdoorstroming en meer verkeersveiligheid

Projectzone

De projectzone omvat:

  • Het kruispunt van de Herebaan-Oost met de Europarklaan (tot aan huisnummer 4/5)
  • Het kruispunt van de Herebaan-Oost met de Ringlaan
  • De rijweg van de Herebaan-Oost, inclusief aanpalende kruispunten (Kerkhofstraat, Geerstraat), vanaf ongeveer huisnummer 46 tot net voorbij huisnummer 107

Betere verkeersdoorstroming en meer verkeersveiligheid

Het kruispunt van de Herebaan-Oost met de Europarklaan staat bekend als een druk kruispunt. Dagelijks passeert er een mix van bestemmingsverkeer richting de industriezone in combinatie met doorgaand en lokaal verkeer. Het gevolg: de verkeersafwikkeling loopt er vaak stroef.

De herinrichting van de Herebaan-Oost moet dit oplossen. We investeren in de aanleg van een rotonde ter vervanging van het bestaande kruispunt met de Europarklaan. Tegelijkertijd moderniseren we ook het kruispunt met de Ringlaan. De Herebaan-Oost wordt opnieuw geasfalteerd en krijgt langs weerzijde nieuwe fietspaden.

Op die manier willen we de algemene verkeersdoorstroming op de Herebaan-Oost verbeteren en specifiek de industriezone Europark optimaal ontsluiten. Met de aanleg van nieuwe fietspaden vergroten we tegelijk de fietsveiligheid.

Gescheiden rioleringsstelsel

Ondergronds komt er een gescheiden rioleringsstelsel waarbij afvalwater en regenwater in aparte rioleringsbuizen worden opgevangen. Het afvalwater wordt naar een waterzuiveringsstation gevoerd. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse gebufferd (insijpeling of infiltratie in de bodem) of vertraagd afgevoerd naar grachten. Omdat er geen natuurlijke waterloop is in de omgeving van de projectzone, worden er infiltratiebuizen aangelegd.

alert-box-close-text

Wij werken op afspraak!

Heel wat administratieve zaken kan je voortaan enkel nog met een afspraak afhandelen in het NAC.

Voor het afhalen van huisvuilzakken of aangevraagde documenten hoef je geen afspraak te maken. De meeste attesten kan je gewoon online aanvragen, zodat je niet meer langs hoeft te komen. 

Vragen? Lees meer over onze nieuwe werkwijze.

Maak een afspraak