Wateroverlast juli 2021 officieel erkend als ramp RSS link

Midden juli 2021 heeft overvloedige regenval ook schade veroorzaakt in onze gemeente. Sinds 27 december 2021 kan je een tegemoetkoming aanvragen als je schade hebt geleden door de wateroverlast van midden juli 2021. Je hebt tot 31 maart 2022 om een aanvraag in te dienen.

De aanvragen worden bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Bovendien ben je er dan zeker van dat je aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.

Indien je verkiest de aanvraag tot tegemoetkoming via een schriftelijk formulier in te
dienen, dan kunnen de aanvraagformulieren gedownload worden via onze website.
De ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

De wateroverlast die we in onze gemeente hebben gehad op 29 juni 2021 is voorlopig (nog) niet erkend als ramp.

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via het nummer 02.553 50 10 of via
rampenfonds@vlaanderen.be

Gepubliceerd op woensdag 5 januari 2022 9.27 u.
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

  • hun handen te desinfecteren
  • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
  • de looplijnen te volgen
  • Opgelet: mondmaskers zijn vanaf nu terug verplicht in het NAC

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.