Waterbeheer: wat is jouw visie? RSS link

Water is onmisbaar in ons dagelijks leven. Daarom plant Vlaanderen het waterbeheer zorgvuldig. Hierbij houdt Vlaanderen ook rekening met jouw mening.

Tot en met 18 juni 2019 kan je je opmerkingen en suggesties geven bij het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Je kan de documenten nalezen op www.volvanwater.be en zelf je mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

Gepubliceerd op donderdag 20 december 2018 10 u.