Wanneer zijn er verkiezingen?

  • Elke 5 jaar: verkiezingen van de leden van de kamer van volksvertegenwoordigers
  • Elke 5 jaar :verkiezing van Belgische leden van het Europees parlement
  • Elke 5 jaar : verkiezing van de Vlaamse raad
    Deze 3 verkiezingen vallen samen. De volgende verkiezing vindt plaats op 26 mei 2019.
  • Elke 6 jaar : verkiezing van de provincieraden
  • Elke 6 jaar : verkiezing van de gemeenteraden
    Deze 2 verkiezingen vallen samen. De volgende verkiezingen vinden plaats in het najaar van 2024.

Wil je nog meer weten, ga dan naar de officiële website van Binnenlandse Zaken.