Wanneer zijn er verkiezingen?

  • Elke 5 jaar: verkiezingen van de leden van de kamer van volksvertegenwoordigers
  • Elke 5 jaar :verkiezing van Belgische leden van het Europees parlement
  • Elke 5 jaar : verkiezing van de Vlaamse raad
    Deze 3 verkiezingen vallen samen. De volgende verkiezing vindt plaats op 26 mei 2019.
  • Elke 6 jaar : verkiezing van de provincieraden
  • Elke 6 jaar : verkiezing van de gemeenteraden
    Deze 2 verkiezingen vallen samen. De volgende verkiezingen vinden plaats in het najaar van 2024.

Wil je nog meer weten, ga dan naar de officiële website van Binnenlandse Zaken.

alert-box-close-text

Wij werken op afspraak!

Heel wat administratieve zaken kan je voortaan enkel nog met een afspraak afhandelen in het NAC.

Voor het afhalen van huisvuilzakken of aangevraagde documenten hoef je geen afspraak te maken. De meeste attesten kan je gewoon online aanvragen, zodat je niet meer langs hoeft te komen. 

Vragen? Lees meer over onze nieuwe werkwijze.

Maak een afspraak