vrijwilligerswerk - aanvraag gratis verzekering

De provincie Limburg en een aantal gemeenten bieden een gratis verzekering voor vrijwilligerswerk aan. De verzekering omvat de burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand.

De Nationale Loterij heeft een subsidie in het leven geroepen om bij voorbaat kleine en occasionele initiatieven van een goede verzekering te voorzien.

Deze verzekering vervangt de jaarverzekering van de leden en vrijwilligers bij de gekende verenigingen niet, maar kan ingeschakeld worden bij activiteiten waar men sporadisch beroep doet op extra vrijwilligers. Overheidsinstellingen en aanverwante organisaties worden volgens het reglement van de Nationale Loterij uitgesloten van dit aanbod.

De organisaties kunnen op een eenvoudige manier 100 gratis vrijwilligersdagen aanvragen bij de gemeente of bij het provinciebestuur.

Eén vrijwilligersdag staat voor een verzekering van één vrijwilliger voor één dag. Organisaties kunnen ook 200 of 300 dagen vragen. Voor het tweede of derde pakket van 100 dagen krijgt de organisatie een factuur van 28 euro per 100 dagen. Deze dagen zijn beschikbaar zodra de factuur aan de verzekeringsmaatschappij betaald is.

Voorwaarden

  • Verenigingen die sinds 2014 een erkenningsnummer kregen, moeten in 2017 geen nieuw erkenningsnummer meer aanvragen bij de provincie. Zij kunnen hun erkenningsnummer (LIM2014xxxx, LIM2015xxxx of LIM2016xxxx) opnieuw gebruiken voor hun aanvraag bij Belfius.
  • Voor elke verzekering moet er nog steeds een aangifte van de verzekeringsdagen bij Belfius gebeuren.

Procedure

  • aanvraagformulier downloaden
  • Ingevuld formulier bezorgen aan het team cultuur & jeugd.

Bedrag

  • Gratis (tot 100 vrijwilligersdagen)
  • Meer dan 100 vrijwilligersdagen: 28 euro per 100 dagen

Wat meebrengen

Ingevuld formulier.