voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kunt kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

Er zijn twee modellen:
Voorlopig rijbewijs model 18 maanden:

 • vanaf 18 jaar
 • geldig voor 18 maanden
 • voorafgaand aan de aanvraag van het voorlopig rijbewijs verplicht 20 uur rijschool volgen
 • zonder begeleiding op de weg toegestaan
  Eerste praktische rijexamen ten vroegste na 3 maanden met een rij-instructeur; na 9 maanden als het voorlopig rijbewijs is aangevraagd na 01/10/2017

Voorlopig rijbewijs model 36 maanden:

 • vanaf 17 jaar
 • geldig voor 36 maanden
 • rijschool volgen niet verplicht
 • enkel rijden met geregistreerde begeleiders: namen van uw begeleiders worden weergegeven op de rugzijde van het voorlopig rijbewijs
 • niet rijden met passagiers
 • eerste praktisch rijexamen vanaf 18 jaar en ten vroegste 3 maanden na het verkrijgen van het voorlopig rijbewijs; na 9 maanden als het voorlopig rijbewijs is aangevraagd na 01/10/2017

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Is je voorlopig rijbewijs gestolen? Meld de diefstal van je voorlopig rijbewijs eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van je gemeente). Zij geven je een attest, waarmee je een nieuw rijbewijs bij de dienst Bevolking aanvraagt. Maak hier een afspraak voor een nieuw voorlopig rijbewijs aan te vragen

Ben je je rijbewijs verloren? Dan moet je dit melden bij de dienst Bevolking. Voor de aangifte van een verloren rijbewijs heb je een afspraak nodig. Maak hier een afspraak voor een nieuw voorlopig rijbewijs aan te vragen. Je krijgt dan ook een bewijs van verlies mee.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Recente pasfoto, als de foto van je ID- of verblijfskaart verouderd of niet beschikbaar is in het rijksregister
 • Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee.
 • Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider heb je (sinds 1 oktober 2017) ook het bekwaamheidsattest nodig dat de begeleider heeft gekregen nadat die het vormingsmoment heeft gevolgd.
 • Aanvraagformulier dat je na het slagen voor het theoretisch examen van het examencentrum hebt gekregen

Prijs

 • 25 euro

Levertermijn

 • 2 werkdagen