Voorkeursalternatief voor Noord-Zuid Limburg gekend RSS link

Na een uitgebreid onderzoek en een intense dialoog met een grote groep belanghebbenden is het voorkeursalternatief voor de Noord-Zuid gekend. Het is het combinatiealternatief Ay met tunnels onder de Grote Baan dat de voorkeur geniet.

Voor het hoogwaardig openbaar vervoer kwam de snelle, elektrische trambus als beste uit de afweging. De trambus zal grotendeels het tracé van de huidige N74 volgen tussen het treinstation van Hasselt en het nieuwe knooppunt 'Noord-Limburg' in Pelt.

Doortochttracé met tunnels onder Grote Baan

Bij het voorkeursalternatief volgt de nieuwe Noord-Zuidverbinding (N74) het tracé van de huidige Grote Baan (N715) in onze gemeente. De weg loopt via twee tunnels; één onder de kern van Helchteren en één onder de kern van Houthalen. Daardoor wordt het doorgaande noord-zuidverkeer uit die kernen gehaald. Vervolgens sluit de nieuwe N74 ten zuiden van Centrum-Zuid aan op de autosnelweg E314. 

Snelle, elektrische trambus met eigen bedding van Noord-Limburg tot Hasselt

Gelijktijdig met de wegverbinding werd de ontwikkeling van een hoogwaardige verbinding voor het openbaar vervoer onderzocht. De verbinding zal grotendeels parallel liggen aan de huidige N74. Voorzien van een eigen bedding, zal een snelle, elektrische trambus tussen het station van Hasselt en het nieuwe mobiliteitsknooppunt 'Noord-Limburg', ter hoogte van het Mariaziekenhuis in Pelt, rijden. 

Begeleidingstraject bij vermoedelijke verwerving

Om het voorkeurstracé van het project Noord-Zuid Limburg te realiseren, is er hoofdzakelijk extra ruimte nodig aan de oostzijde van de Grote Baan in Houthalen. Daarom zal de Vlaamse Overheid daar een aantal woningen, gebouwen of percelen moeten aankopen. De definitieve afbakening van de te verwerven woningen, gebouwen of percelen zal pas 100% duidelijk zijn in de uitwerkingsfase, die start in de loop van 2022. De betrokken bewoners en handelaars zijn op basis van deze voorlopige afbakening op de hoogte gebracht via een brief. Ze worden uitgenodigd voor een individueel gesprek om de persoonlijke situatie te bespreken en een antwoord te krijgen op hun vragen.

Meer info

Gepubliceerd op vrijdag 8 oktober 2021 11.24 u.
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

  • hun handen te desinfecteren
  • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
  • de looplijnen te volgen

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.