VMM installeert meetpunten luchtkwaliteit op Grote Baan RSS link

In 2019 komen er 4 meetpunten op de Grote Baan om voor minstens een jaar de luchtkwaliteit te meten. De concentraties van NO2 zullen met passieve samplers gemeten worden. Die techniek werd ook gebruikt bij Curieuzeneuzen.

Het gemeentebestuur had gevraagd om een dergelijke permanente meting naar aanleiding van de resultaten van de Curieuzeneuzen-campagne. Daaruit bleek immers dat de luchtkwaliteit op de Grote Baan aan de kruispunten zeer slecht was. 

De resultaten van deze metingen zullen een belangrijk gegeven zijn in de beslissingen die genomen moeten worden in het kader van de Noord-Zuid.

Gepubliceerd op donderdag 8 november 2018 12 u.