Huurcontract getekend in 2019? Dan geldt het Vlaams decreet RSS link

Heel wat inwoners van onze gemeente wonen in een huurwoning. De huurovereenkomst bepaalt de rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder. Voor huurcontracten die vanaf 1 januari 2019 werden afgesloten, geldt het nieuw Vlaams Woninghuur Decreet.

Deze wetgeving regelt o.a. de staat van het gehuurde goed, de duur van de huurovereenkomst, de opzeggingsmogelijkheden, de overdracht van de huurovereenkomst, de onderverhuring, de indexatie en de eventuele herziening van de huurprijs.

Waarborg

Eén van de belangrijke nieuwe regels is dat verhuurders bij nieuwe huurcontracten een waarborg van 3 maanden mogen vragen. Bij oude contracten is dit nog 2 maanden huur.
Huurders die moeilijk een waarborg van drie maanden huur kunnen betalen, kunnen bij het Vlaams Woningfonds een renteloze huurwaarborglening vragen. 

Opzeg & medehuur

Het Vlaams Woninghuurdecreet bevat ook belangrijke vernieuwingen op het vlak van medehuur en opzegtermijnen.

Meer info betreffende de nieuwe huurwetgeving vind je terug in de digitale brochure van Wonen Vlaanderen.

Voor oude contracten, afgesloten voor 1 januari 2019, blijft de federale Woninghuurwet van toepassing.

Gepubliceerd op donderdag 14 november 2019 9 u.