verbod op niet-essentiële reizen

Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan, is het van 27 januari tot 1 april verboden om verplaatsingen te maken voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België. We verduidelijken dit graag even.
Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Concreet gaat het om reizen omwille van:
 • Dwingende gezinsredenen
  • Gezinshereniging;
  • Bezoeken aan een echtgenoot of partner die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
  • Verplaatsingen in het kader van co-ouderschap, burgerlijke en religieuze huwelijken, begrafenissen of crematies (van aanverwanten of naasten).
 • Humanitaire redenen
  • Verplaatsingen om medische redenen en verderzetting van een medische behandeling;
  • Bijstand aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon
  • Bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg.
 • Studieredenen
  • Reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een uitwisseling volgen;
  • Onderzoekers met een gastovereenkomst.
 • Inwoners van grensregio’s
  • Verplaatsingen als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor activiteiten die eveneens in België toegelaten zijn;

 • Professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit

 • Reizen van diplomaten, ministers, Staats- en regeringsleiders, leden van het Europees Parlement en gelijkgestelden

 • Reizen in het kader van juridische verplichtingen, voor zover noodzakelijk en dit niet digitaal kan gebeuren

 • Reizen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig

 • Reizen in het kader van een verhuizing

 • Doorreizen

 • Divers
  • Zorg voor dieren, verplaatsingen in het kader van juridische verplichtingen (voor zover deze niet digitaal kunnen gebeuren), dringende herstellingen in het kader van de veiligheid van een voertuig en een verhuizing worden ook als essentieel beschouwd.

Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika moeten 10 dagen quarantaine respecteren met een test op dag 1 en dag 7. Wie niet in België woont, zal een dubbele test moeten kunnen voorleggen. Eén bij vertrek en één bij aankomst. 

Verklaring op eer
Wie een buitenlandse reis maakt die toegelaten is, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Dat formulier vind je hier. Deze verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en gestaafd worden met de nodige bewijsstukken.
Raadpleeg hier het overzicht van de reizen die wél toegelaten zijn. 
 
Controles
Hoe er gecontroleerd zal worden of het om een essentiële of niet-essentiële reis gaat? De politie stelde een actieplan op om een maximale en gecoördineerde controle te organiseren op het weg-, lucht-, zee- en internationaal treinverkeer.
Het actieplan voorziet vanaf vandaag in regelmatige, mobiele en statische politiecontroles met het oog op het handhaven van het verbod op buitenlandse verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden. Hierbij zal rekening worden gehouden met onder meer piekmomenten en toeristische hotspots.
 
Buiten de Schengenzone
Niet-essentiële reizen vanuit landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone naar België waren reeds verboden. De regels voor reizigers uit deze landen veranderen niet. Naar België reizen kan in dat geval alleen mits voorleggen van een attest van essentiële reis of een visum.
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

 • hun handen te desinfecteren
 • verplicht een mondmasker te dragen 
 • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
 • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.