vacature gezinshulp

Zorg Houthalen-Helchteren gaat voor haar dienstverlening gezinszorg over tot de tijdelijke werving (optie vast contract na het slagen in een selectieprocedure) van

GEZINSHELP(ST)ERS

 

Taken

Als verzorgende in de gezinszorg sta je elke dag opnieuw in voor:

 • De nodige begeleiding en ondersteuning van de gebruiker:
  • Je bouwt een persoonlijk contact op
  • Je biedt ondersteuning bij de persoonlijke zingeving
  • Je activeert/stimuleert de gebruiker tot sociaal contact
  • Je bespreekt een werkplan met de gebruiker, je stelt een plan op en past dit aan indien nodig
  • Je bevordert de veiligheid van de gebruiker thuis
 • Voor de persoonsgerichte zorg van de gebruiker:
  • Je voert handelingen uit volgens de richtlijnen in het zorgdossier
 • Het begeleiden en ondersteunen van de activiteiten in het dagelijks leven van de gebruiker:
  • Maaltijdbereiding
  • Boodschappen
  • Andere huishoudelijke taken

Je dient zeker te beschikken over volgende kwaliteiten:

 • Je bent creatief.
 • Je beschikt over een gezonde basis van zelfvertrouwen.
 • Je kan je inleven in de leefwereld van de gebruiker.
 • Je beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden.
 • Je beschikt over een ruime dosis aan flexibiliteit zowel op vlak van taakinhoud als werkuren.

Vereisten

 • Je bent in het bezit van het vereiste diploma/getuigschrift:
  • Geslaagd zijn in een opleiding op basis waarvan uiterlijk op de datum van indiensttreding een inschrijvingsbewijs kan afgeleverd worden door Zorg en Gezondheid voor het uitoefenen van de functie van verzorgende in een dienst thuiszorg en aanvullende thuiszorg.
  • Houder zijn van een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig getuigschrift of brevet dat toegang geeft tot een betrekking van niveau C of hoger, overeenkomstig artikel 11 van de rechtspositieregeling en dat voldoet aan de diplomavoorwaarden voor verzorgende in de gezinszorg, zoals opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering.
 • Uiterlijk op de datum van indiensttreding beschikken over een inschrijvingsbewijs dat afgeleverd wordt door Zorg en Gezondheid voor het uitoefenen van de functie van verzorgende in een dienst thuiszorg en aanvullende thuiszorg.

Aanbod

 • Meerdere openstaande vacatures in contractueel dienstverband:
  • Prestatiebreuk van tewerkstelling kan bespreekbaar gesteld worden
  • Er wordt einde januari 2023 een aanwervingsexamen ingericht voor de aanleg van een werfreserve op basis waarvan definitief kan overgegaan worden tot de invulling van meerdere openstaande vacature.
 • Een salarispakket op basis van de IFIC loonschaal klasse 11:
  • Bruto maandwedde voor een voltijdse functie: minimum 2.567,87 Euro – maximum 3.652,18 Euro
  • Haard- of standplaatstoelage tot een bepaald plafond
 • Relevante werkervaring wordt als volgt meegerekend:
  • Onbeperkt indien verworven bij een ander openbaar bestuur
  • Maximum 12 jaar indien verworven bij een privé-organisatie en/of als zelfstandige
 • Arbeidsrooster:
  • Variabel arbeidsrooster waarbij de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur wordt ingepland in een vast terugkerende cyclus van 4 weken.
   • 5 dagen werkweek van maandag tot en met vrijdag:
    • Onregelmatige prestaties op weekdagen tussen 07u00 en 21u00 en op weekend- en feestdagen (dit laatste in overleg met de medewerker).
    • Hiervoor verkrijgt men een geldelijke toeslag
   • Werkposten liggen in de:
    • Voormiddag: het aanvangsuur ligt tussen 07u00 en 10u00.
    • Namiddag: het aanvangsuur ligt tussen 11u30 en 14u30.

   • Andere voordelen: maaltijdcheques van 8,00 Euro, eco-cheques, fietsvergoeding, terugbetaling kosten openbaar vervoer, gratis hospitalisatieverzekering na 1 jaar dienst of bij aanstelling voor onbepaalde duur.

Hoe solliciteren?

Stel je kandidaat via dit webformulier 

De kandidaten worden telefonisch of via mail uitgenodigd voor een gesprek.

Bij wie kan je terecht voor meer info tijdens de kantooruren ? 

Taakinhoud: Evelien Vaes – 011/49 22 47 – evelienvaes@houthalen-helchteren.be

Arbeidsmodaliteiten: Betsy Billen - 011/49 20 56 – betsybillen@houthalen-helchteren.be

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.