update Coronavirus 9 juni

Nieuwsbericht: 9.06.2020 om 8 uur

💡Kengetallen covid-19 : Update 

-Wereldwijd : 3.502.971 genezen / 7.165.030 bevestigde gevallen / 407.328 sterfgevallen / ( worldometers)
-België : 16.315 genezen / 59.348 bevestigde gevallen / 9.606 sterfgevallen
-Limburg : + 1300 genezen / 6365 bevestigde gevallen = 7,1 per duizend inw) / 426 sterfgevallen in het ziekenhuis + 524 in woonzorgcentra = tot. 950
-HH : 201 bevestigde gevallen ( = 6,56
per duizend gevallen

💡 De Vlaamse regering verlengt eenmalig de ( corona ) hinderpremie met een maand die ondernemers nu al kregen nadat ze door corona hun zaak moesten sluiten. Daarnaast komt er een extra compensatiepremie van 2.000 euro voor ondernemingen met groot omzetsverlies. 👌

👉 De hinderpremie liep in principe af op 12 juni, maar wordt nu voor een aantal sectoren verlengd omdat een aantal handelszaken nog gesloten blijven

👉 Zo kunnen de wellnesscentra en sauna’s, de speelautomatenhallen, de pretparken en binnenspeeltuinen, de bioscopen, discotheken en dancings, zwembaden en foorkramers een beroep doen op de dagpremie van 160 euro per extra sluitingsdag. Ook marktkramers die door de beperking van 50 kramen per markt niet kunnen starten, kunnen een beroep doen op de premie.

👉 Extra compensatiepremie van 2.000 euro voor de evenementensector en voor bepaalde winkels waar de impact op de omzet nog altijd groot is . De premie geldt voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de eerste compensatiepremie, maar ook voor wie eerder al een hinderpremie kreeg en intussen opnieuw de deuren opende.

👉 De voorwaarde is een omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar. Voor winkels gaat het om de periode van 11 mei tot 11 juni, voor horeca ondernemingen bijvoorbeeld gaat het om de periode van 8 juni tot 8 juli.

👉 Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie. Daarnaast moet de onderneming ook effectief openen en de activiteiten heropstarten.

💡45 miljoen euro voor meest kwetsbare gezinnen : 

👉 De Vlaamse regering trekt 45 miljoen extra uit voor een Covid-19-toeslag voor gezinnen en bijkomende middelen voor lokale armoedebestrijding

👉 Zo komt er 15 miljoen extra die lokale besturen vrij kunnen inzetten in de strijd tegen armoede. Dat kan zowel voor financiële steun als voor trajectbegeleiding.

👉 Nog eens 15 miljoen wordt via het Groeipakket vrijgehouden voor kwetsbare gezinnen. Wie permanent of tijdelijk terugvalt op een inkomen onder de 2.213 euro, krijgt gedurende drie maanden 40 euro per kind extra. Op die manier kunnen 126.000 kinderen gesteund worden.

👉 Een derde pakket van 15 miljoen gaat naar een bonnensysteem dat steden en gemeenten kunnen uitdelen aan wie het nodig heeft. Die cheques moeten wel gebruikt worden om de lokale economie steunen.

💡Tests, bubbels en de tweede golf: het oordeel van de expertengroep GEES over de coronacrisis in België

👉 De federale regering heeft maandagmiddag de vijf definitieve nota’s van de GEES, de expertengroep die belast is met de exitstrategie, wereldkundig gemaakt. De rapporten staan nu online. Daaruit leren we een aantal interessante zaken over de eerste golf van de coronacrisis.

👉 Testen, testen, testen. De testcapaciteit in België is een heikel punt. Alle experts zijn het erover eens dat massaal testen de manier is om de crisis onder controle te houden. Alleen konden de laboratoria lange tijd niet volgen. Toch drong de GEES al sinds eind april aan op een structurele verhoging van het aantal mensen dat getest wordt. Op 6 mei komt de boodschap dat de vereiste capaciteit er is en dat het beleid nu ook moet zorgen voor een uitbreiding van het aantal testen. Uiteindelijk zal het nog tot eind mei duren vooraleer de ministers ook echt besluiten om de uitgebreide testcapaciteit te gaan benutten.

👉 De bubbel. De omvang van onze bubbels kwam doorheen de lockdown ook vaak ter sprake. Sinds Moederdag mocht iedereen vier mensen toevoegen aan zijn of haar bubbel. Maar de GEES heeft zo’n afspraak nooit voorgesteld. In een advies van 6 mei is er wel sprake van een ‘regel van twee’, waarbij iedereen thuis contact mocht hebben met twee vaste personen van buiten het gezin. Later zou de Nationale Veiligheidsraad opeens op de proppen komen met de gekende uitbreiding naar tien personen per week.

👉 Bezoek aan het rusthuis. Geen versoepeling zo controversieel als het bezoek aan de woonzorgcentra. In het advies van 14 april stelt de GEES voor om ‘te onderzoeken of er voor specifieke kwetsbare groepen waar er veel andere noden zijn (…) milderende maatregelen kunnen worden genomen’. Dat zou dan recht op bezoek van één persoon, in beschermende kledij en met een masker kunnen zijn. De dag nadien kondigt de regering een versoepeling aan, zonder overleg met de sector zelf. Het turbulente vervolg, met een tussenkomst van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke, is gekend.

👉 De rail pass. De superkern besliste zaterdag om elke Belg een gratis rail pass met tien ritten aan te bieden, om bijvoorbeeld het binnenlands toerisme aan te zwengelen. Dat leidde tot heel wat ophef, ook bij de NMBS, die niet op de hoogte was. Nochtans beklemtoonde de GEES vorige week nog dat het gebruik van openbaar vervoer zoveel mogelijk vermeden moet worden. ‘Zeker voor gelegenheden met een hoge vraag, zoals daguitstappen naar zee tijdens zonnige weekends’, staat er letterlijk.

👉 Registreren op café. Een tijdje deed het de ronde dat cafés en restaurants gevraagd werden om de gegevens van hun klanten te noteren, zodat iedereen gecontacteerd kon worden als er andere cafégangers opeens ziek bleken. Uitbaters konden namen, gsm-nummers en/of e-mail gedurende een maand bijhouden, stelde de GEES voor. Die verplichting maakte de politiek niet hard op de laatste Nationale Veiligheidsraad. Omdat het ‘privacymatig niet evident was’,

👉 De tweede golf. In het advies van 3 juni geven de experts de bezorgdheid aan dat de overheden weinig actie ondernemen om een tweede golf te vermijden. ‘De beheersing van een opflakkering zit nog steeds in een zeer conceptuele fase en moet nu dringend versneld worden door er middelen en budgetten voor vrij te maken, verantwoordelijkheden aan te duiden en protocollen op te stellen’, staat er te lezen.

👉 De GEES lijst ook de status van een aantal belangrijke aanbevelingen op, die nog weinig of geen gevolg kregen: 

- Er zijn nog geen duidelijke protocollen voor nieuwe uitbraken in scholen of bedrijven.

- Er bestaan geen concrete richtlijnen voor besmette personen: hoelang moet hij of zij in quarantaine? Wat met de omgeving?

- Er is nog geen duidelijkheid over extra mobilisering van medisch personeel om massaal te kunnen testen.

- Er is nog geen beslissing genomen over extra middelen voor kenniscentrum Sciensano of RIZIV.

👉 De experten pleiten er ook voor om iedereen het recht te geven op gezondheidszorg. Ook de naar schatting 100.000 mensen die niet in orde zijn met hun sociale bijdragen en de 150.000 mensen die hun gezondheidszorg krijgen via het gevangeniswezen, via Fedasil, via het OCMW of via hulporganisaties (mensen zonder verblijfsvergunning). Die moeten allemaal op dezelfde zorg en opvolging kunnen rekenen.

👉 De GEES maken zich zorgen om september. Want dan starten de scholen opnieuw en het is nog onduidelijk welke regels er daarvoor gehanteerd zullen worden. Ze vrezen ook dat het telewerk vanaf september zal dalen. Dat willen ze niet, dus adviseren ze bedrijven om ook na september zoveel mogelijk in te zetten op telewerk. 

💡 De ontbrekende textielen federale mondmaskers van de Luxemburgse firma Avrox zijn zondag allemaal aangekomen in de kazerne van Peutie. Daarmee is de volledige overheidsbestelling binnen. Vanaf 15 juni kan elke burger een exemplaar afhalen in zijn apotheek. Eindelijk 

💡 Spreuk van de dag :

🍀 “ De beste raadgevingen zijn de ongevraagde, maar het zijn juist degene waar men het minst naar luistert. Wijsheid begint in je oren. ” 🍀

💡 Info-corona :
federale coronalijn 0800 14 689
unizo coronalijn : 0800 20 750
politie : info@politiecarma.be
www.info-coronavirus.be
#samentegencorona
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

  • hun handen te desinfecteren
  • verplicht een mondmasker te dragen 
  • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
  • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.