update Coronavirus 5 april

Nieuwsbericht: 05.04.2020 om 9.53 uur

💡Kengetallen covid-19 :

-Wereldwijd : 246.803 genezen / 1.203.428 bevestigde gevallen / 64.754 sterfgevallen / ( worldometers)
-België : 3.247 genezen / 18.431 bevestigde gevallen / 1283 sterfgevallen
-Limburg : - genezen /2231 bevestigde gevallen / 151 sterfgevallen

💡Zoöloog Herwig Leirs over de overdracht van ziektes van dieren op mensen : zeer interessante tekst die tot nadenken stemt

“Corona is alleszins niet de schuld van de vleermuis”

Steeds vaker springen ziektes over van dieren op mensen en dat is een rechtstreeks gevolg van de manier waarop wij ingrijpen in de natuur. ‘We dringen tot diep binnen in tropische bossen waar we vroeger niet kwamen’, vertelt zoöloog Herwig Leirs (UAntwerpen). ‘Tot nu ongekende besmettingen krijgen meer kans zich te verspreiden.’

De modellen hadden het voorspeld: zowel de snelheid als de omvang. Men dacht dat het zo’n vaart niet zou lopen. In theorie wisten zoölogen als Herwig Leirs dat zoönose, een ziektedrager die van dier op mens overspringt, zich als een lopend vuur over de wereld kan verspreiden. Maar het was ook de theorie die de meeste onderzoekers om allerlei redenen in de praktijk onmogelijk achtten.

‘Meestal hebben virussen of bacteriën die de overstap maken van dier naar mens, het erg moeilijk om in mensencellen binnen te dringen’, vertelt Leirs. ‘Af en toe zit er eentje tussen dat daar door mutatie toch in slaagt, en dan kan het om allerlei redenen heel erg snel gaan.’

‘Op korte termijn moeten we dit virus bedwingen. Op lange termijn moeten we het verlies aan biodiversiteit en habitats terugdringen.’

Een van die redenen omschreef de directeur van het milieu-agentschap van de Verenigde Naties (UNEP), Inger Andersen vorige week als ‘ons gebrek aan zorg voor de natuur.’ Telkens opnieuw stellen we vast, meent Andersen, dat menselijk gedrag de grondoorzaak is van ziektes die van dier op mens overgaan. Ze wees op de ontbossing voor wegen, mijnbouw en landbouw. ‘Op korte termijn moeten we dit virus bedwingen. Op lange termijn moeten we het verlies aan biodiversiteit en habitats terugdringen.’

Van pest tot corona

Zoönose is natuurlijk geen nieuw fenomeen. In de veertiende eeuw decimeerde de pest de Europese bevolking. De pest kwam met ratten. Hondsdolheid is ook al eeuwen gekend. Maar het lijstje van ziektes die van dier op mens worden overgedragen, wordt met de jaren langer. Ebola, aids, vogelgriep, MERS, SARS, het westnijlvirus, zika.

Volgens het Amerikaanse Centre for Disease Control (CDC) is driekwart van alle nieuw ontdekte ziektes een zoönose. In de jaren vijftig werden er zo’n dertig nieuwe besmettelijke zoönoses gerapporteerd, in de jaren tachtig waren dat er al honderd. In 2008 publiceerde Katie Jones, de Britse expert in biodiversiteitsonderzoek, een studie waarbij 335 ziektes onderzocht werden die waren opgedoken tussen 1960 en 2004. 60 procent was van dier op mens overgesprongen.
Jones duidde dezelfde oorzaken aan als de oorzaken die Andersen vermeldde: het kappen van bossen en de druk op verschillende habitats en ecosystemen. Hoe kleiner leefgebieden voor dieren worden, hoe dichter ze tegen de mens aanschurken. En hoe groter ook de kans dat ziektes worden overgedragen.

Betere boekhouding

‘Het speelt zeker een belangrijke rol’, vertelt Leirs. ‘Maar tegelijkertijd brengen we al die ziektes ook beter in kaart dan vroeger.’ We weten meer en houden betere gegevens bij. Onze boekhouding is erop vooruitgegaan. Ook dat speelt.

‘Door moleculair onderzoek kunnen we sneller en gedetailleerder virussen detecteren en identificeren’

Al sinds de jaren tachtig observeert en bestudeert Leirs de zogenaamde veeltepelmuis die zowel in Oost- als in West-Afrika voorkomt. Het bijzondere aan dit knaagdier is niet alleen dat het twee rijen van twaalf tepels heeft en zo in staat is evenveel jongen tegelijk groot te brengen, maar ook dat het in West-Afrika drager is van een arenavirus dat de lassakoorts bij mensen verspreidt. Het is een zoönose die voor het eerst in 1960 in Nigeria werd gedocumenteerd.

‘Door moleculair onderzoek kunnen we sneller en gedetailleerder virussen detecteren en identificeren.’ Het is een element van de verklaring. Maar het is niet voldoende. Want er is ook een effectieve toename. ‘En die is onder meer terug te brengen tot de manier waarop wij bossen en andere natuurlijk habitats exploiteren’, zegt Leirs.

Nieuwe gastheer

‘Wij hebben de corona-epidemie gemaakt’, schreef wetenschapsauteur David Quammen al eind januari in een opiniestuk in The New York Times. In 2012 publiceerde hij het boek Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic.

‘Vraag niet of er een volgende pandemie aankomt’, noteerde hij. ‘Maar wel: wanneer?

Want zonder dat we iets aan de dieper liggende oorzaken doen, zal er een volgende uitbraak zijn.’ Volgens Quammen zijn die oorzaken makkelijk te vinden. Moeilijker is het om er daadwerkelijk iets aan te doen. Ze zijn volledig verweven met onze geglobaliseerde economie en met het mondiale reisgedrag van de rijkere delen van de wereldbevolking.

‘We ontwrichten leefgebieden en we schudden virussen los van hun natuurlijke gastheer. Als dat gebeurt, zoeken ze een nieuwe gastheer. Vaak zijn wij dat’
‘We rukken tropische bossen en andere ecosystemen binnen, die een veelvoud aan planten en dieren huisvesten en waar in die dieren talloze onbekende virussen en bacteriën leven. We kappen de bomen en doden de dieren, of we stoppen de dieren in kooien en verkopen hen op markten. We ontwrichten leefgebieden en we schudden virussen los van hun natuurlijke gastheer. Als dat gebeurt, zoeken ze een nieuwe gastheer. Vaak zijn wij dat.’

Is deze epidemie onze schuld?

denkt na. ‘Het is zeker niet de schuld van de vleermuizen. Het is de interactie die wij hebben met onze omgeving. Die zorgt ervoor dat sommige pathogenen, of ziektes, die aanwezig zijn in de natuur, een kans krijgen bij mensen en zich snel kunnen verspreidenn omdat we heen en weer vliegen over de wereld.’

Hij legt het verder uit. ‘Mensen dringen dieper en intesiever binnen in gebieden waar we vroeger amper kwamen. Arbeiders reizen van elders om een weg aan te leggen of om grondstoffen te ontginnen in een regenwoud. Geen van die mensen is immuun tegen de virussen en bacteriën op de dieren die in dat bos leven.'

'Dat is het grote verschil met inheemse gemeenschappen. Zij hebben meestal doorheen de eeuwen of jaren groepsimmuniteit opgebouwd, waardoor infecties altijd beperkt blijven en snel weer uitdoven. Het tegendeel gebeurt bij die arbeiders van elders. Als een van hen besmet geraakt, draagt hij dat virus of die bacterie razendsnel over op anderen en hij neemt het mee als hij naar huis terugkeert.’

Ziek ecosysteem

De druk op en de vernietiging van natuurlijke omgevingen zijn een belangrijk aspect in de overdracht van nieuwe ziektes. Ze zetten een hele keten van veranderingen in gang die het perfecte glijmiddel vormen voor virussen en bacteriën om van gastheer te veranderen.

💡Spreuk van de dag :

🍀”Er zijn maar twee dagen in het jaar waarop men helemaal niets kan doen. De ene is gisteren, en de andere is morgen. Dit betekent dat vandaag de juiste dag is om lief te hebben, te geloven en in de eerste plaats te leven.“🍀

💡 Info-corona :
federale coronalijn 0800 14 689
unizo coronalijn : 0800 20 750
politie : info@politiecarma.be
www.info-coronavirus.be
#samentegencorona
#hhzorggoedvoorelkaar
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

  • hun handen te desinfecteren
  • verplicht een mondmasker te dragen 
  • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
  • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.