update Coronavirus 4 juli

Nieuwsbericht: 4.07.2020 om 7.30 uur

💡Kengetallen covid-19 : Update 

-Wereldwijd : 6.231.309 genezen / 11.163.260 bevestigde gevallen / 528.101 sterfgevallen / ( worldometers)
-België : / 61.727 bevestigde gevallen / 9.765 sterfgevallen
-Limburg : 6.601 bevestigde gevallen = 7,7 per duizend inw) / 431 sterfgevallen in het ziekenhuis 527 in woonzorgcentra = tot. 958
-HH : 229 bevestigde gevallen ( = 7,47)
per duizend gevallen

💡 Koninklijk Paleis is op zoek naar verhalen van coronahelden :

👉 Gewoonlijk wordt er elk jaar op 21 juli hulde gebracht aan de veiligheid- en hulpdiensten van ons land. Maar tijdens de coronacrisis hebben ook heel wat andere Belgen op hun manier geholpen in de strijd tegen het coronavirus. En deze mensen wil Koning Filip zelf bedanken tijdens een audiëntie in het Paleis.

👉 Het burgerplatform Coronadenktank is via de #hoopdoetleven challenge op zoek naar getuigenissen over mensen die zich op een nooit geziene manier hebben ingezet voor onze samenleving en ons land tijdens de voorbije maanden. Uit alle ingezonden verhalen zullen er vier gekozen worden. De inzenders en hun coronahelden zullen dan een persoonlijke uitnodiging krijgen om hun verhaal te komen vertellen aan de koning tijdens een audiëntie in het Koninklijk Paleis.

👉 Wie graag meer info wenst, kan terecht op deze website: www.hoopdoetleven.be.

💡 Exclusief onderzoek : Corona krijgt Limburgse ondernemerszin niet onder ( hbvl ) : Limburgers zien toekomst positief :

👉 Hoewel 41% van de ondernemers de komende twaalf maanden minder opdrachten, bestellingen of orders verwacht, geeft 82% aan dat het risico op een faillissement voor hun onderneming weinig waarschijnlijk is. “Slechts 9% schat een reëel faillissementsrisico in”.“Hoewel we niet blind mogen zijn voor de economische realiteit, tonen die cijfers wel aan dat er een stevig economisch fundament bestaat in Limburg. Onze ondernemingen hebben er vertrouwen in dat ze voldoende gewapend zijn tegen deze crisis.” Wel heeft 39% van de ondernemers door de coronacrisis investeringen in de zaak (tijdelijk) uitgesteld.

👉 Bovendien biedt de huidige economische malaise ook opportuniteiten. “65% van de ondernemers stelt door de coronacrisis nóg alerter te zijn voor nieuwe zakelijke opportuniteiten. Start-ups spelen daarin een cruciale rol, want die innovatieve spelers vormen vaak de motoren voor economische groei. Bij niet-ondernemers is een kwart alerter voor opportuniteiten om een eigen zaak te starten. Een duidelijk teken dat de Limburgers niet bij de pakken blijven neerzitten.”

👉 Het meest opvallende en hoopgevende cijfer voor de onderzoekers is het kwart niet-ondernemers dat intenties heeft om in de toekomst een eigen onderneming op te starten, ondanks de coronacrisis. “Dat percentage is stabiel gebleven in vergelijking met eerdere onderzoeken”. Het ondernemende weefsel in onze provincie is niet aangetast. De zin om te ondernemen van de jongste jaren blijft aanwezig. Ook bij de ondernemers, want daar heeft 28% plannen om in de toekomst een nieuwe vennootschap op te starten. Dat is hoopgevend, want het oprichten van nieuwe vennootschappen is een goede voorspeller van stabiele macro-economische groei.”

💡Naar de universiteit in coronatijd: soms online, misschien een tracing-app :

👉 De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) heeft een reeks basisregels vastgelegd voor de organisatie van het komende academiejaar in functie van de coronapandemie. De universiteiten gaan voor een hybride aanpak, met een combinatie van onderwijs op de campus en online. Opmerkelijk is dat ook het gebruik van tracing-apps onderzocht wordt voor gebruik binnen de studentenpopulatie.

👉 Hoe het komende academiejaar precies georganiseerd wordt, kan nog steeds verschillen van universiteit tot universiteit. Maar met het interuniversitaire kader hebben de universiteiten basisregels waartoe ze zich engageren. Doel is om onderwijsactiviteiten en het campusleven toch weer enigszins normaal te maken. Tegelijk blijven basisprincipes van fysieke afstand en hygiëne vooropstaan.

👉 Zo komen de universiteiten dus tot een hybride aanpak, volgens het principe: ‘Op de campus als het kan, online omdat het kan’. Onderwijs op de campus wordt heropgestart, maar concentraties van grote aantallen studenten in auditoria en lokalen zullen vermeden worden door een deel van de onderwijsactiviteiten online te laten verlopen. Het online aanbod richt zich in eerste instantie op onderwijsactiviteiten die zich hiertoe lenen (‘omdat het kan’).

👉 Geen vaste bovengrens
Een vaste bovengrens voor het aantal studenten die gezamenlijk les volgen in één auditorium komt er niet. Wel zullen de regels gevolgd worden zoals tijdens de examens: minstens anderhalve meter afstand blijft dus een garantie. Het aantal studenten zal onder meer afhangen van de omvang van het auditorium. Als anderhalve meter niet kan gegarandeerd worden -bijvoorbeeld door vast meubilair- worden extra hygiënemaatregelen genomen.

👉 De universiteiten onderzoeken daarnaast ook of tracing-apps gebruikt kunnen worden binnen de studentenpopulatie. “De techniek staat momenteel nog niet op punt, maar ze kan wel ondersteunend werken”, klinkt het. “Het spreekt voor zich dat hierbij alle geldende regelgeving met betrekking tot privacy en GDPR strikt nageleefd zal worden.”

👉 Minder switchen van bubbels
Studenten zullen ook de raad krijgen om minder frequent dan voorheen tussen sociale bubbels te verhuizen. Het huren van studentenkamers kan opnieuw zoals voorheen, al zullen er nog strikte regels volgen voor huurders en verhuurders in verband met de veiligheidsvoorschriften.

👉 De uitgangspunten zullen nog verder verfijnd worden, zegt de VLIR in de persmededeling. De rectoren van de Vlaamse universiteiten overleggen alvast volgende week nog met de experts van de GEES (de groep van experts die belast is met de exitstrategie; nvdr) om het kader voor volgend academiejaar verder af te toetsen.

💡Opnieuw inzameling asbest via de recyclageparken vanaf 11 augustus :

👉 Vanaf dinsdag 11 augustus kan asbest opnieuw naar het recyclagepark gebracht worden. Limburg.net wacht momenteel op een levering van geschikte beschermingsmiddelen om de inzameling op de recyclageparken terug op te starten.

👉 Pas na de levering van dit beschermingsmateriaal kan de inzameling van asbest zowel voor de bezoekers als voor de parkwachters opnieuw veilig verlopen.

👉 Asbest moet verplicht verpakt naar het recyclagepark. Nu de inzameling van asbest op de recyclageparken opnieuw wordt opgestart veranderen ook de regels voor het aanvoeren van asbest op de recyclageparken van Limburg.net. Voor de veiligheid van de bezoekers, de parkwachters en de omwonenden van het recyclagepark moet asbest verplicht verpakt worden gebracht. Het verpakkingsmateriaal hiervoor is vanaf 28 juli te koop op het recyclagepark. Zowel voor de minibags als voor de verpakkingsfolie voor 1 golfplaat betaal je 1 euro. Op die manier kunnen er geen asbestvezels meer vrijkomen bij het aanleveren van asbest en het deponeren in de container.

👉 Ook de huis-aan-huisophaling van asbest wordt opnieuw opgestart : Zodra er voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar zijn wordt ook deze nieuwe dienstverlening opgestart. Aanvragen van een ophaling zal mogelijk zijn vanaf 11 augustus. De effectieve ophaling start op 1 september.
Een container kost 160 euro, een platenzak kost 20 euro. Bij elke ophaling moet er verplicht een pakket persoonlijke beschermingsmiddelen worden aangekocht om het asbest veilig af te breken. Het pakket bevat ook een instructiefolder met de nodige informatie om de werken veilig te kunnen uitvoeren en het asbest correct te kunnen aanbieden voor de ophaling.

💡Spreuk van de dag:

🍀 “ Neem de houding aan van een student: wees nooit te groot om vragen te stellen, weet nooit te veel om iets nieuws te leren. ” 🍀

💡 Info-corona :

federale coronalijn 0800 14 689
unizo coronalijn : 0800 20 750
politie : info@politiecarma.be
www.info-coronavirus.be
#samentegencorona
#EuropeansAgainstCovid19 :

“Bescherm jezelf, bescherm anderen. Om het risico op coronavirus transmissie te verminderen, vermijd overvolle plaatsen en massale bijeenkomsten”

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

  • hun handen te desinfecteren
  • verplicht een mondmasker te dragen 
  • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
  • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.