update Coronavirus 3 juni

Nieuwsbericht: 3.06.2020 om 7.40 uur

💡Kengetallen covid-19 : Update

-Wereldwijd : 3.066.696 genezen / 6.452.390 bevestigde gevallen / 382.479
sterfgevallen / ( worldometers)
-België : 15.934 genezen / 58.615 bevestigde gevallen / 9.505 sterfgevallen
-Limburg : + 1270 genezen / 6252 bevestigde gevallen = 7,1 per duizend inw) / 420 sterfgevallen in het ziekenhuis + 522 in woonzorgcentra = tot. 942
-HH : 189 bevestigde gevallen ( = 6,17
per duizend gevallen

💡Moeilijkste Veiligheidsraad tot dusver : dit staat vandaag op de agenda

👉 Cafés en restaurants

. Vorige vrijdag bereikten de horecasector, regering en experten al een akkoord over de voorwaarden die cafés en restaurants moeten naleven als ze maandag, na 87 dagen sluiting, de deuren heropenen vanaf 8 juni.

. Alle zaken moeten altijd anderhalve meter tussen de tafels garanderen, binnen én buiten. Vooraf reserveren is verplicht, op café kan u ook uw gegevens achterlaten zodat u later bij een eventuele besmetting een tracer aan de lijn zal krijgen. Tooghangen en menukaarten worden verboden, obers moeten een mondmasker dragen, en om middernacht gaan alle zaken dicht.

. Danscafés en discotheken blijven vooralsnog gesloten. 

👉 Toerisme en grenzen en recreatieparken

. Ook de toeristische sector staat te popelen om terug op te starten. De deelstaatregeringen zijn het er over eens om binnenlands toerisme (naar de kust, Ardennen, historische steden…) vanaf maandag te hervatten. Niets wijst erop dat de Veiligheidsraad dit niet zal volgen.

. Een totale versoepeling aan de grenzen komt er wellicht pas vanaf 15 juni.

👉 Erediensten en contactbubbels :

De religieuze plechtigheden die worden opgenomen om ze via de media uit te zenden, mogen nu maximaal 10 personen aanwezig zijn mits inachtname van de social distance en hygiënevoorschriften. Dat geldt ook voor begrafenissen en huwelijken, die door maximaal 30 personen mogen worden bijgewoond. Een koffietafel/feest na de ceremonie is nog niet toegelaten. Wat wordt de volgende stap.

👉 Sociale contactbubbels staan ook op de agenda. Die zijn nu beperkt tot vier vaste personen per gezin :

. Voor massabijeenkomsten wordt geen versoepeling verwacht: alle soorten evenementen blijven verboden tot en met 30 juni, sportwedstrijden tot en met 31 juli en festivals tot 31 augustus. 

. Voor kleine feestjes in besloten kring zit mogelijk wel nieuws in de pipeline.

💡Vlaams noodfonds corona :

👉 De Vlaamse Regering heeft beslist over de verdeling van een Vlaams noodfonds corona van bijna 300 miljoen euro. Dat geld is onder andere bestemd voor cultuur-, sport- en jeugdverenigingen, siertelers, organisatoren van evenementen, maar ook aan freelancers en zelfstandigen die van die sectoren afhangen.

👉 30% van het budget daarvan gaat naar lokale besturen. Zij kunnen hiermee aan de slag om lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen.

💡 Vanaf 8 juni weer nieuwe opnames in woonzorgcentra :

👉 Op 8 juni komt er een einde aan de opnamestop in de woonzorgcentra. Ze mogen vanaf dan opnieuw ouderen opnemen vanuit hun thuissituatie. Sinds 12 maart mochten woonzorgcentra geen nieuwe bewoners meer opnemen, met een paar uitzonderingen zoals ouderen die uit het ziekenhuis kwamen.

💡 Woord van de dag : Correspondente Greet De Keyser vanuit de VS : “Op momenten als deze verwachten de Amerikanen steun van hun president” 

👉 Zes dagen van woede, protest, vernielingen en plunderingen tegen het misbruik van geweld bij de Amerikaanse politie heeft vooral duidelijk gemaakt dat dit niet zomaar zal verdwijnen. Geweld met nog meer geweld beantwoorden is nooit de oplossing

👉 In 21 staten is de Nationale Garde ingezet, maar onze VS-expert Greet De Keyser zag hoe ook zij niet konden verhinderen dat de protestmarsen op de meeste plaatsen ontaarden in uitzonderlijk geweld. Dit kan de start zijn van een nieuwe burgeroorlog.

👉 “Heel veel zwarte mensen in de VS beschouwen het overdreven politiegeweld dat zich vaak specifiek op die groep richt, als een voorzetting van die historische lijn. De mensen protesteren vooral tegen die racistische structuur” , beaamt Sara Polak, docent Amerikastudies

👉 Het is niet de eerste keer dat er protesten uitbreken na politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. Zes jaar geleden kwamen ook al veel mensen op straat om hiertegen te betogen. Toch is de situatie vandaag anders :

👉 Ten eerste is er de coronapandemie. Daardoor was het land al in crisis voor het incident met George Floyd. Er was al veel angst. Zoals je misschien weet, staan veel zwarte mensen en latino's in de frontlijn van het coronavirus. Zij voeren essentiële beroepen uit, zij zijn bediendes in de supermarkt, zij leveren pakjes...

👉 President Donald Trump gooit bovendien olie op het vuur. Hij wakkert de angst in het land aan. Iedereen hoopt dat de situatie zal verbeteren, maar de VS zit momenteel in een grote crisis en iedereen houdt het hart vast.

💡 Spreuk van de dag :

🍀 “ Racisme van enkelen kan je alleen maar bestrijden met solidariteit van velen “ 🍀

Nieuwsbericht: 3.06.2020 

👉 "Maak niet de fout te denken dat het coronavirus weg is" .

. "Het coronavirus is niet weg. En de risico's ook niet", zegt de premier. "Toch zien we intussen alweer de contouren van het normale leven. Dit dankzij een collectieve inspanning om de regels te volgen. “

. “Dankzij u is de epidemie aan het verzwakken. We moeten wel op ons hoede blijven, ook al zijn veel mensen het intussen grondig beu.”

. “Controle op de regels wordt bijna onmogelijk daarom blijven we een beroep doen op uw gezond verstand, uw verantwoordelijkheidsgevoel , burgerzin en natuurlijk uw gevoel voor solidariteit." 

👉 Vanaf 8 juni zal de strategie worden omgegooid: waar tot nu toe alles werd verboden (behalve hetgeen expliciet werd toegelaten), wordt nu alles toegestaan, behalve hetgeen nog uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

👉 Individueel en sociaal gedrag: 6 gouden regels : 

- Hygiënemaatregelen blijven essentieel (handen wassen, niet kussen/handen geven,…)

- Activiteiten bij voorkeur buiten plaats laten vinden, indien niet mogelijk tenminste de ruimte goed ventileren

- Extra voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden voor risicogroepen

- Veiligheidsafstand van 1,5m blijft van toepassing, behalve :

. Tussen personen die onder één dak wonen
. Kinderen jonger dan 12j onderling
. Tussen personen uit de uitgebreide bubbel
Indien niet mogelijk om de afstand te bewaren, is het dragen van mondmaskers aanbevolen.

- De sociale contacten worden uitgebreid tot 10 personen per week en dit is een individueel recht. De 10 personen mogen elke week verschillend zijn.

- Activiteiten in groep mag met een max. van 10 personen samen, kinderen inbegrepen, eender waar die activiteiten plaats vinden.

👉 Reglementair kader : Alle georganiseerde activiteiten kunnen worden hervat, tenzij dit pas voorzien is voor een latere fase. Deze worden hervat op basis van protocollen die de bevoegde minister zal afsluiten met de betrokken sectoren en na afstemming met de GEES.Als de sector niet vertegenwoordigd is, vind men richtlijnen op www.info-coronavirus.be

👉 HORECA :

Kan open vanaf 8/6: café’s, bars, restaurants mits volgende voorwaarden :

- Afstand van 1,5m tussen de tafels

- Max. 10p per tafel, elke kant blijft aan eigen tafel

- Bediening draagt mondmasker en gebeurt aan tafel

- Sluitingsuur 1u ’s nachts (met inbegrip van nachtwinkels)

Kan ten vroegste open vanaf 1/7:

- Speelhallen en casino’s (veelvuldig passeren jetons)

- Banket- en receptiezalen voor max. 50 personen

- Kan ten vroegste open vanaf 31/8
Nachtclubs, discotheken, fuiven… (wegens te dicht bij elkaar) 

👉 CULTUUR :

Kan vanaf 8/6:

- Alle culturele activiteiten zonder publiek

Kan vanaf 1/7

- Culturele activiteiten met publiek volgens afspraken/protocols (max. 200 personen, maskerdracht aanbevolen,…), vb. cinema

👉 SPORT :

Blijven voorlopig gesloten:
Zwembaden
Wellness(centra)

Kan vanaf 8/6:

- Sport zonder onderscheid tussen in- outdoor, amateur of professioneel, wedstrijd of training

- Fitnesscentra kunnen openen volgens protocol

- Contactloos trainen blijft de regel voor contactsporters

- Douches en kleedkamers blijven echter gesloten 

- Met max 20 personen

Kan vanaf 1/7:

- Alles toegelaten in overeenstemming met de respectievelijke protocols

- Sporten met max 50 personen

- Publiek wordt toegelaten met een max. van 200 personen en al zittend

👉 EREDIENSTEN :

Kan nog niet:
riten met fysiek contact 

Kan vanaf 8/6:
- Max. 100 personen

Kan vanaf 1/7:
- Max. 200 personen

👉 TOERISME :

Kan vanaf 8/6:

- Één- of meerdaagse uitstappen in eigen land

Kan vanaf 15/6:

- Reizen binnen de EU + GB + 4 overige Schengenlanden

- Elk ontvangend land beslist zelf over de modaliteiten (zie website BuZa)

- Reizen buiten Europa wordt later bekeken in Europees verband

👉 ONTSPANNING EN VRIJE TIJD :

Kan vanaf 8/6:

- Alles, behalve hetgeen pas op 1/7 mag heropenen

Kan vanaf 1/7:

- Indoor speeltuinen en pretparken
Conferenties

👉 EVENTS

Kan vanaf 1/8:
- Kermissen
- Dorpsfeesten

Grote evenementen blijven verboden, minstens tot 31/8 

👉 8/6 is niet de finish in de bestrijding van het virus. Fase vier en vijf zullen in juli en augustus aangevat worden in samenhang met de evolutie van de epidemiologische situatie.

👉 Het virus blijft onder ons en we blijven beroep doen op ieders gezond verstand!

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

  • hun handen te desinfecteren
  • verplicht een mondmasker te dragen 
  • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
  • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.