update Coronavirus 29 april

Nieuwsbericht: 29.04.2020 om 8.37 uur

💡Kengetallen covid-19 : Update ??

-Wereldwijd : 946.926 genezen / 3.116.131 bevestigde gevallen / 215.696 sterfgevallen / ( worldometers)
-België : 10.943 genezen / 47.334 bevestigde gevallen / 7.331 sterfgevallen
-Limburg : +1.070 genezen / 5.241 bevestigde gevallen = 6,1 per duizend inw) / 346 sterfgevallen
-HH : 136 bevestigde gevallen ( = 4,4 per duizend inw. ) - genezen ( wordt niet berekend )

💡Regels voor de klassen gisteren op vraag van de directies door Minister versoepeld ??

👉 Maximum 14 leerlingen. De eerste bezorgdheid van de directeurs was de beperking van het aantal leerlingen tot 10 per klas. “Dat zijn er nu 10 à 14 geworden”, “Een groot verschil, want dat betekent dat je een klas niet in drie moet splitsen maar dat in twee ook volstaat.” Klassen indelen in drie groepen was voor de scholen praktisch gezien zeer moeilijk.

👉 “De regel over het aantal vierkante meter dat per leerling of leerkracht in een klas nodig is, blijft wel dezelfde”, verduidelijkt de onderwijsvakbond ACOD. “Die regel zegt dat er per kind 4 vierkante meter nodig is, plus 8 vierkante meter voor een leerkracht. Veiligheid blijft primordiaal.” Voor een klas van 14 leerlingen heb je dus wel een klas nodig van 64 vierkante meter.

👉 De mondmaskers - of een andere vorm van bedekking van neus en mond - zijn enkel verplicht voor leerlingen in secundair vanaf 12 jaar. “Maar die verplichting gaat pas in vanaf het eerste middelbaar”. Anders zou in het zesde leerjaar van het lager onderwijs ook al een aantal leerlingen een mondmasker moeten dragen.

👉 Lager onderwijs : eerst 6de , dan 1ste , dan 2de. De Veiligheidsraad zei vrijdag dat in het lager onderwijs drie leerjaren mogen starten. “Dat is het zesde leerjaar, dan het eerste en vervolgens het tweede”, “Als een school er niet in slaagt die drie leerjaren naar de klas te laten komen, is dat geen probleem. Scholen moeten alleen doen wat ze zelf georganiseerd krijgen, dat is voor ons erg belangrijk.”

👉 In het secundair start vanaf 18 mei alleen het zesde jaar. Het vierde en het tweede zijn pas aan de beurt na een evaluatie van de eerste schoolweek, dus ten vroegste op 29 mei. “Intussen gaat de preteaching voor de andere jaren verder”, zegt Boeve. Voor de leerlingen die via dat systeem van online aanloopleren niet bereikt worden, is er een alternatief: “Scholen kunnen de leerlingen die ze dreigen te verliezen al eerder naar de klas halen. Sommigen doen dat nu al.”

Ook in het secundair mogen de lestijden autonoom worden ingevuld met een maximum van één dag voor ASO en twee dagen voor de KSO, TSO en BSO.

👉 Examens. Scholen kunnen deliberaties en proclamaties houden tot 7 juli “na sociaal overleg”.

👉 Kleuters. Over het kleuteronderwijs is gisteren alleen bevestigd wat al bekend was: geen herstart tot eind mei.

💡 Psycholoog Koen Lowet waarschuwt: “Mensen dreigen hun eigen versie van de regels te gaan maken"

👉 Bij gebrek aan uitzicht op sociale contacten dreigen mensen de komende tijd hun eigen versie van de regels te gaan maken. Daarvoor waarschuwt psycholoog Koen Lowet in “Het Journaal”. De topman van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen pleit er daarom voor om gedragswetenschappers te betrekken bij de exitstrategie. “Want gedrag is het enige middel dat we hebben om het coronavirus te bestrijden.”

👉 Volgens Lowet moet de komende tijd goed gekeken worden wat het gevolg is van de genomen maatregelen op ons gedrag. “We moeten het menselijk gedrag in de juiste richting sturen.” Bij gebrek aan goede sturing en concrete vooruitzichten dreigen de mensen af te haken, vreest Lowet. “Het feit dat er nu nog geen uitzicht is op een toename van sociale contacten, maakt dat mensen mogelijk hun eigen versie van de regels gaan maken.”

👉 De psycholoog zegt dat gedragswetenschappers op basis van psychologisch onderzoek de beleidsmensen kunnen adviseren hoe ze best ons collectieve gedrag kan aansturen. Hij pleit er daarom nog eens voor om een gedragswetenschapper toe te voegen aan de GEES, de expertengroep die de exitstrategie uitstippelt.

👉 Naar lockdown op maat voor hoop mensen die wachten op broodnodige therapie

👉 Communicatiemedewerker Benedikte Van Eeghem vraagt beleidsmakers om de brede gezondheidszorg met de juiste omkadering te reactiveren, hoe moeilijk dat ook lukt. Vandaag staan hopen mensen op zorgvlak in de kou.

👉 We zitten in week 6 van de lockdown light en de richtlijnen gelinkt aan de coronacrisis blijven van kracht. Belgen moeten maximaal thuisblijven en/of werken en het contact met derden beperken om COVID-19-besmetting te vermijden. Toch wordt steeds duidelijker dat door die regelgeving mensen met andere (para)medische noden, in de kou staan. Hamvraag: hoe lang nog?

👉 Toen de Veiligheidsraad half maart besliste om het sociale en economische leven in ons land grotendeels stil te leggen, was de achterliggende gedachte logisch. We wilden de corona-uitbraak in dit land het hoofd bieden zonder in ‘Italiaanse toestanden’ te vervallen. De aanpak loonde: er zijn in onze ziekenhuizen nog steeds voldoende beschikbare bedden op IZ voor behandeling van de zwaarste coronapatiënten.

👉 We zijn niet ‘Italië 2’ geworden en hebben de crisis enigszins onder controle, ook al blijven cijfers over overlijdens en besmettingen ons met de regelmaat van de klok bereiken. Corona is still top of the bill.

💡 De Belgische overheden zullen dit jaar minstens 10,2 miljard euro uitgeven om de economie te redden na het uitbreken van de coronacrisis. ??

👉 Volgens de jongste ramingen staat de teller voor de federale overheid al op 6,4 miljard euro aan sociaal-economische uitgaven. 3,6 miljard daarvan is toe te schrijven aan de massale toepassing van het systeem van tijdelijke werkloosheid.

👉 Voor de deelstaten en het lokale niveau loopt de factuur op tot 3,8 miljard. De hinderpremies voor zelfstandigen zijn daar de grote slokop.

👉 Tel daar de impact van het inkrimpen van de wereldeconomie bij en het begrotingstekort loopt op tot 7,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp), de schuldgraad tot 115 procent. Het is veel geld, maar in principe gaat het om eenmalige maatregelen. Tenzij we slecht uit de coronacrisis komen: dan dreigen ze structureel te worden 🧐

💡 Spreuk van de dag :

🍀 “ Niets geeft meer moed dan iets langs zijn komische kant te bekijken” 🍀

💡 Info-corona :

federale coronalijn 0800 14 689
unizo coronalijn : 0800 20 750
politie : info@politiecarma.be
www.info-coronavirus.be
#samentegencorona
#blijf-in-uw-kot-en-op-afstand
#hhzorggoedvoorelkaar

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

  • hun handen te desinfecteren
  • verplicht een mondmasker te dragen 
  • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
  • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.