update Coronavirus 25 april

Nieuwsbericht: 25.04.2020 om 8 uur

💡Kengetallen covid-19 : Update ??

-Wereldwijd : 807.037 genezen / 2.831.915 bevestigde gevallen / 197.318 sterfgevallen / ( worldometers)
-België : 10.122 genezen / 44.293 bevestigde gevallen / 6.679 sterfgevallen
-Limburg : 1.019 genezen / 5.014 bevestigde gevallen = 5,8 per duizend inw) / 338 sterfgevallen
-HH : 124 bevestigde gevallen ( = 4,05 per duizend inw. )

💡 Het normale leven wordt stapsgewijs terug opgebouwd ??

👉 De Nationale Veiligheidsraad besliste gisterenvanavond olv premier Wilmes om de corona-maatregelen geleidelijk te versoepelen.

👉 Elke fase zal gebruikt worden om het virus en de curve goed te monitoren. Waar het nodig is kunnen maatregelen bijgestuurd of verscherpt worden en deze evolutie bepaalt steeds de volgende te nemen stappen.

👉 De basisregels blijven :

- Het beperken van fysieke contacten tussen mensen en blijf zoveel mogelijk thuis ;

- Het respecteren van veilige afstanden; pas social distancing toe ( 1,5 m) ;

- Goede hygiënische reflexen, pas een goede handhygiëne toe ;

- Hoest in je ellenboog en gebruik wegwerpzakdoeken;

- Beperk je verplaatsingen tot de essentiële verplaatsingen;

- Blijf thuis van je werk van zodra je je ziek voelt en contacteer je geneesheer als je ziektesymptomen hebt;

- Zorg goed voor jezelf en voor elkaar

- Mondmaskers zullen meer en meer een belangrijke rol spelen in het openbaar leven

👉 De overheid streeft ernaar om iedereen minstens één masker in een genormeerde stof te geven. Er zullen ook twee filters per persoon verstrekt worden om in een masker van stof te stoppen. Alternatieven, zoals een sjaal, die mond en neus kunnen bedekken, worden ook toegelaten.

👉 De gemeente Hh zal ook zelf rond 7 mei iedere inwoner kosteloos een stoffen, wasbaar, duurzaam en veilig stoffen mondmasker aanbieden 🤛

👉 Chirurgische maskers en FFP2-maskers blijven voorbehouden voor het medisch personeel. 👌

?? Fase 0 : tot en met zondag 3 mei

De huidige maatregelen blijven van kracht tot en met zondag 3 mei.

??Fase 1A: vanaf 4 mei

👉 Telewerken blijft de norm

👉 Bedrijven uit niet-essentiële sectoren mogen vanaf maandag 4 mei opstarten, zij het onder voorwaarden. Er mogen geen rechtstreekse contacten zijn met klanten, er wordt alleen business-to-business gewerkt.
Op de werkvloer moeten mondmaskers gebruikt worden als er geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden.

👉 Mondmaskers worden vanaf deze dag ook verplicht bij het openbaar vervoer, ( trein , team , bus en metro ) ( voor iedeeen ouder dan 12j )

👉 Stoffenwinkels zullen de deuren mogen openen, omdat ze belangrijk zijn om mondmaskers te kunnen maken. hiervoor de veiligheidsregels moeten respecteren.

👉 Mensen moeten nog altijd zoveel mogelijk thuis blijven, alleen essentiële verplaatsingen blijven toegestaan. Het samenscholingsverbod blijft van kracht.

👉 Sporten: naast wandelen, joggen en fietsen worden andere sporten ( tennis, vissen, atletiek , kajak of golf) in de buitenlucht toegestaan met maximaal twee personen, bovenop de mensen die onder hetzelfde dak wonen,

??Fase 1B: vanaf maandag 11 mei :

👉 In deze fase mogen alle winkels weer de deuren openen, zonder uitzondering van sector of grootte. Maar mits strikte voorwaarden die nog uitgewerkt worden met de sector om de drukte in de winkels te beperken. Kapperszaken blijven nog dicht ??

??Fase 2: vanaf 18 mei

👉 De scholen gaan vanaf vrijdag 15 mei en maandag 18 mei gedeeltelijk open: in de basis- en middelbare scholen, telkens voor drie leerjaren en in kleinere groepen, met maximaal 10 leerlingen per klas. Er wordt eerst gekeken naar de afstudeerjaren en de eerste twee studiejaren. Er wordt opvang voorzien voor ouders die gaan werken en geen opvang hebben.

👉 In de kleuterscholen blijven de lessen geschorst, minstens tot eind mei.

👉 Een mondmasker wordt de hele schooldag verplicht voor leerlingen ouder dan 12 jaar en ouder én leerkrachten. Er moet water en zeep ter beschikking staan van de leerlingen en er moet op toegezien worden dat de leerlingen hun handen wassen.

👉 Dagtrips in België en een bezoek aan het tweede verblijf (vb. zee ) zou ook weer kunnen mits strikte regels ( wordt verder onderzocht )

👉 Kappers mogen open onder voorwaarden;
( wordt verder onderzocht )

👉 Musea onder voorwaarden kunnen openen; ( wordt verder onderzocht )

👉 Privé-bijeenkomsten thuis zijn onder voorwaarden mogelijk , ( wordt verder onderzocht )

👉 Begrafenissen en huwelijken in grotere gezelschappen kunnen plaats vinden; ( wordt verder onderzocht )

👉 Fysieke en sportieve activiteiten in open lucht kunnen uitgebreid worden naar meer dan 2 personen; ( wordt verder onderzocht )

??Fase 3: ten vroegste vanaf 8 juni

👉 Wanneer de derde fase zal ingaan, ligt nog niet vast. Het zal ten vroegste vanaf 8 juni zijn. Wat er in deze fase zal gebeuren, zal afhankelijk zijn van de evolutie van de corona-epidemie in België:

👉 Horeca : In deze derde fase wordt gekeken naar de voorwaarden om evt restaurants en later ook cafés geleidelijk te laten heropenen. ( wordt verder onderzocht )

👉 Tegen eind mei wordt beslist of zomerkampen van jeugdbewegingen kunnen doorgaan.

👉 Verder wordt nog bestudeerd of meerdaagse reizen binnen en buiten België kunnen doorgaan, of toeristische attracties kunnen opengaan en of kleinere openluchtevenementen , trouwfeesten etc kunnen doorgaan. ( wordt verder onderzocht )

👉 massa-evenementen zoals festivals mogen niet doorgaan tot en met 31 augustus.??

💡Oversterfte in onze gemeente 64% hoger dan gemiddeld

👉 Definitie : wat is oversterfte ?

Oversterfte = hoeveel keer is de sterfte hoger in 2020 dan wat mag worden verwacht op basis van het gemiddelde van de voorbije jaren

👉 Tussen 15 maart en 15 april stierven 43 mensen in deze gemeente. De voorbije jaren lag dat cijfer gemiddeld op 26,25 personen in die periode. Dit betekent dat er nu 1,64 x zoveel mensen overleden zijn.

Dit ligt onder het Limburgs gemiddelde = 1,95. Dubbel zoveel Limburgers zijn overleden in die periode.

💡 Gemeentebestuur en Buurt teleurgesteld over nieuwe stortvergunning van REMO

👉 Het schepencollege nam kennis van de beslissing van de bevoegde bestendige deputatie rond het verlenen van een nieuwe stortvergunning voor 8 jaar.

👉 Oa. de dringende vraag om een grote groene buffer te voorzien werd niet waargemaakt en was voor ons van essentieel belang als beschermende maatregel naar de buurten toe van Lillo en het Vlierhof toe

👉 Na de calamiteiten rond geur tijdens de voorbije weken vragen wij opnieuw bijkomende inspanningen van REMO zelf .

De maatregelen gevraagd en genomen de voorbije periode lossen het probleem van de jarenlange biogas-geurhinder onvoldoende op.

Wij vragen terug meer controle van milieu-inspectie.

👉 We zullen ons binnen het schepencollege daarom ernstig beraden de komende dagen over te nemen verdere stappen

💡 Het vertrouwen van de Belgische ondernemers in de economie is in april ‘gigantisch’ gedaald onder invloed van de coronacrisis en op het laagste niveau ooit beland 😞

👉 Dat heeft de Nationale Bank vrijdag bekendgemaakt. De indicator duikt naar -36,1, ruim 25 punten onder het niveau van maart.

👉 In elk van de bevraagde bedrijfstakken antwoordde het gros van de ondernemers negatief op alle vragen die de indicator bepalen. Bovendien blijft, over alle bedrijfstakken heen, geen enkele activiteit gespaard’, zegt de Nationale Bank. ‘Zelfs de handel in levensmiddelen ontsnapt niet aan de algemene daling van deze maand.’

💡 Spreuk van de dag :

🍀 “ Je hebt macht over je geest, niet over de gebeurtenissen buiten jou. Besef dit en je zult kracht vinden. “ 🍀

💡 Info-corona :

federale coronalijn 0800 14 689
unizo coronalijn : 0800 20 750
politie : info@politiecarma.be
www.info-coronavirus.be
#samentegencorona
#blijf-in-uw-kot-en-op-afstand
#hhzorggoedvoorelkaar
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

  • hun handen te desinfecteren
  • verplicht een mondmasker te dragen 
  • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
  • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.