update Coronavirus 21 april

Nieuwsbericht: 21.04.2020 om 9.30 uur

💡Kengetallen covid-19 : Update ??

-Wereldwijd : 652.761 genezen / 2.483.181 bevestigde gevallen / 170.501 sterfgevallen / ( worldometers)
-België : 8.895 genezen / 39.983 bevestigde gevallen / 5.828 sterfgevallen
-Limburg : 900 genezen / 4.716 bevestigde gevallen = 5,5 per duizend inw) / 302 sterfgevallen
-HH : 117 bevestigde gevallen ( = 3,82 per duizend inw. )

💡2 zusjes uit Hh gelukkig terecht na lange zoektocht gisteren 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

👉 De politie heeft gisteren massaal gezocht naar twee zusjes van amper 7 en 12 jaar uit Houthalen. De meisjes waren ’s middags thuis te voet vertrokken. De politie en het parket werden onmiddellijk gealarmeerd en Child Focus werd ingeschakeld. Het opsporingsbericht op fb werd massaal gedeeld.

👉 Rond 21.30 uur werden ze gelukkig in de buurt aangetroffen. Ze zaten in een tuinhuisje, gezond en wel.


💡Natuurbrand in Roermond zorgt ook hier voor hinder ??

?? De brandgeur die gisterenavond laat te ruiken was, kwam inderdaad van de natuurbrand in Roermond in Nederlands Limburg Er woedde een grote natuurbrand in Nationaal park De Meinweg nabij Roermond. De strakke oostenwind richting onze provincie, zorgde voor een ongevaarlijke geurhinder ook hier in de omgeving.

💡Code ROOD in LImburgse natuurgebieden 📛 :

👉 Code ROOD werd gisteren geactiveerd voor de Limburgse bossen en natuurgebieden. Het is er extreem droog en brandgevaarlijk. Beheerders ( oa. ANB) en brandweer zijn zeer waakzaam.

👉 Wees zelf ook extra alert en meld problemen onmiddellijk via het noodnummer 112.

👉 Uiteraard is dit geen leuk nieuws voor ons allemaal . Ook de coronamaatregelen blijven immers van kracht. De voorbije weken is duidelijk gebleken dat de nabijgelegen natuur een welgekomen plek is om ons even te onthaasten :

?? Toch raden we nu af om de droge natuur in te trekken.

👉 Alvast nog enkele extra tips voor wie er toch even op uit wil trekken:

- blijf aan de rand van het bos of natuurgebied;

- laat geen blinkend materiaal rondslingeren;

- gooi geen sigaretten weg;

- blijf de coronamaatregelen respecteren, zoals voldoende afstand houden en in beweging blijven.

👉 dank voor jullie medewerking 👏

💡 Socioloog Jan Hertogen : “Beter voorkomen dan genezen” 🧐

👉 Praten na de vaak is niet altijd goed, vooruitzien en voorkomen dat de vaak komt is evenwel noodzakelijk ook al is de huidige crisis nog aan de gang, zonder einde in zicht en kunnen er opnieuw opstoten komen of het verlengen/verstrengen van maatregelen wegens het niet eraan houden : wat kunnen we doen :

👉 1. Openbaar vervoer onder controle houden

. De mogelijke besmettingslijnen lopen langs de spoorlijn Brussel en Hasselt naar Luik, onder meer over Landen, en van Luik naar Luxemburg

👉 2. Zo vlug mogelijk opsporen, traceren en isoleren opbouwen.

Traceren heeft men (na)gelaten, wegens te weinig mensen om het uit te voeren in geval van besmetting. Wouter Arrazola de Onate, hoofd van de SPRG dienst (Belgische Long en Tuberculose Vereniging) geeft in een uitgebreid interview met de GvA, een toekomstperspectief wanneer de besmetting zo gedaald is dat met de huidige mankracht wel tracering mogelijk is en de opvolging niet alleen door een app kan verzekerd worden, Interview Wouter Arrazola de Onate.

👉 3. Optrekken van de personeelsomkadering in Woonzorgcentra

. Onder meer door een vaste omkadering met 'logistiek assistenten in de zorgomgeving', duizenden ook in het reguliere onderwijs opgeleide logistiek assistenten staan nu als werkloze genoteerd in de Arvastat VDAB database

👉 4. Uitklaren van de bevoegdheidsverdeling tussen verpleegkundigen en zorgkundigen.

. De functie van de zorgkundige is gecreëerd wanneer de toegang tot het verpleegkundig beroep zou afgesloten worden voor de HBO5, wat nog altijd de hardnekkige wens is van de beroepsverenigingen voor bachelor-verpleegkundigen. Het werk, dat een verzorgende in de gezins- en bejaardenzorg autonoom kan verrichten wordt met het statuut van zorgkundige onmogelijk gemaakt. De zorgkundige kan/mag enkel functioneren wanneer hij/zij daartoe voor elke zorgtaak gemandateerd wordt door een verpleegkundige die er moet op toezien, en die op elk moment aan de 'delegatie van taken' een eind kan maken.

. De delegatie van taken en de verantwoordelijkheden van elkeen in dit onwerkbare zorgmodel heeft mede tot chaos geleid in de hulpverlening. Zie voor de wetgeving en de concrete bepalingen : Wetgeving en besluiten mbt zorgkundigen.

👉 5. Verbetering van het statuut van het zorg- en welzijnspersoneel.

. Zie een overzicht van de wezenlijke verbetering van hun statuut de laatste twee decennia, één van de kernfactoren waarom zij nu een 'zorgblok' vormen tegen de corona-impact in de bevolking (en bij henzelf), zie Historiek van het statuut zorgpersoneel en hoe het te verbeteren.

👉 6. Momenteel wordt de prijs betaald voor de decennialange determinatie door het 'medisch model' en het afzonderingsbeleid van welzijn.

. De onderschikking aan volksgezondheid en het dictaat van een meestal exclusieve medische benadering van de mens en de ontmenselijking van de mens die er mee samenhangt, ook door de macht van de financiële centra.

. De woonzorgcentra en de prijs van 2000€ per maand die bejaarden nu moeten betalen is oa de oorzaak van het verleden. Budgetten werden verminderd en een deel is meer en meer ten laste gelegd van de bejaarden zelf, zonder dat men hiervoor verzekerd is De Vlaamse zorgverzekering is in dat licht een lachertje. De wachtlijsten van de gehandicaptenzorg is een ander maar even schrijnend verhaal.

👉 7. De verregaande en onterechte afwezigheid van 'experten' op het vlak van sociale zekerheidssystemen en welzijnszorg en de afwezigheid van sociaal overleg en erkenning van de syndicale werkelijkheid in deze non-profitsectoren uit de dagelijkse crisisbeleidsvoering.

👉 Tot slot : een analyse van sociale factoren en determinanten is niet alleen nuttig is maar ook noodzakelijk om in het heftige van de anti-coronastrijd nu en in de toekomst haar bijdrage te leveren. Daarom heb ik al enkele weken geleden onze datasets aangeboden aan Sciensano, met honderden sociale variabelen in % op de gemeentelijke bevolking. Misschien kan ondermeer dit bericht hen bewegen om een dynamiek te ontwikkelen, ook met de sociale wetenschap, de sociale statistiek en de sociologie.Jan Hertogen, socioloog. www.npdata.be

💡Spreuk van de dag :

🍀 “ Onze kinderen zijn onze rijkdom en ons grootste geluk , laten we ze koesteren “ 🍀

💡 Info-corona :

federale coronalijn 0800 14 689
unizo coronalijn : 0800 20 750
politie : info@politiecarma.be
www.info-coronavirus.be
#samentegencorona
#blijf-in-uw-kot-en-op-afstand
#hhzorggoedvoorelkaar

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

  • hun handen te desinfecteren
  • verplicht een mondmasker te dragen 
  • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
  • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.