update Coronavirus 21 juli

Nieuwsbericht: 21.07.2020 om 7 uur

💡 Kengetallen covid-19 : Update
-Wereldwijd : 8.911.185 genezen / 14.857.343 bevestigde gevallen / 613.340 sterfgevallen / ( worldometers)
-België : / 63.893 bevestigde gevallen / 9.800 sterfgevallen / +153 daggemidddelde laatste week
-Limburg : 6.757 ( 88 laatste week gestegen bevestigde gevallen = 7,7 per duizend inw) / 958 sterfgevallen / + 88 gevallen laatste zeven dagen
-HH : 253 bevestigde gevallen ( = 8,25 ) per duizend gevallen
 
💡 Nationale feestdag op 21.7 : Leve België
 
De nationale feestdag van België wordt gevierd op 21 juli. Het is de datum waarop in 1831 de eerste koning der Belgen, Leopold van Saksen-Coburg-Gotha, de grondwettelijke eedaflegde als koning. De eedaflegging was het sluitstuk van de intrede van Leopold I in België.
Deze dag is een wettelijke feestdag wat neerkomt op een algemene verlofdag. Op deze dag zijn de winkels, banken, postkantoren en andere openbare diensten zodoende gesloten.
 
💡 Een beetje vaderlandse geschiedenis : de oprichting van België
 
De intrede van Leopold I in België vond plaats van 17 tot 21 juli 1831. Prins Leopold van Saksen-Coburg-Gotha reisde in die dagen van De Panne, door de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Brabant, naar Brussel. Daar legde hij op 21 juli 1831 de grondwettelijke eed af als eerste Koning der Belgen. De intrede van Leopold I was het sluitstuk van de Belgische Revolutie van 1830 en de oprichting van de Belgische Staat.
 
De Belgische Revolutie, Belgische Omwenteling of Belgische Opstand is de gewapende opstand in 1830 tegen koning Willem I der Nederlanden die tot afscheiding van de zuidelijke provincies leidde en tot de onafhankelijkheid van België. Na de Franse Revolutie en de val van Napoleon hadden toenmalige grootmachten zoals de Duitse staten en het Verenigd Koninkrijk een bufferzone gecreëerd door de Belgische gebieden toe te wijzen aan het nieuwe Nederlandse koninkrijk. Dit was gebeurd zonder binnenlandse inspraak.
 
De Stomme van Portici (La Muette de Portici) is een opera in vijf bedrijven gecomponeerd door de Franse toondichter Daniel François Esprit Auber (1782-1871) op een libretto van August Eugène Scribe (1791-1861), dat weer op een tekst van Germain Delavigne berust. Het stuk werd voor het eerst in 1828 opgevoerd in de Opera van Parijs.
 
De Stomme van Portici was in de negentiende eeuw bijzonder populair maar verdween later van het repertoire. Dat het werk nog steeds een zekere bekendheid geniet, is grotendeels te danken aan het feit dat een opvoering ervan op 25 augustus 1830 ( bijna 190 jaar geleden ) in de Muntschouwburg te Brussel de gemoederen van de toeschouwers zo sterk in beweging bracht, dat er anti-Hollandse rellen uitbraken die tot de Belgische Revolutie zouden leiden. De opera-uitvoering werd nota bene gegeven ter viering van de 58e verjaardag van koning Willem I.
 
Het moment waarop tijdens de uitvoering in 1830 de vlam in de pan sloeg, was toen er een aria werd gezongen op de volgende tekst:
 
"Amour sacré de la patrie,
Rends-nous l’audace et la fierté;
A mon pays je dois la vie.
Il me devra sa liberté.[1]"
“Heilige liefde voor het vaderland,
Geef ons de moed en trots;
Aan mijn land dank ik mijn leven.
Het zal aan mij zijn vrijheid te danken hebben”
 
België is een constitutionele monarchie : dit is een vorm van monarchie waarbij de positie van de monarch of regent in de Grondwet is geregeld. Deze constitutie is meestal neergelegd in een geschreven grondwet. De Belgische monarchie is een voorbeeld van de combinatie van een constitutionele monarchie en een parlementaire democratie met regering en parlement. De monarch is staatshoofd, alhoewel in het Belgisch systeem de macht van de Koning beperkt is.
 
http://L.net/ heeft vandaag geen huisvuilophaling : het huisvuil wordt uitzonderlijk zaterdagmorgen opgehaald
 
💡 Dagelijkse COVID persconferentie vandaag weer gestart
 
Het crisiscentrum heeft voor het eerst in een maand tijd een persconferentie gegeven omdat de besmettingscijfers opnieuw stijgen. Er zullen er drie per week plaatsvinden.
 
Viroloog Boudewijn Catry, collega van Steven Van Gucht ging van start met de cijfers. Er zijn 154 nieuwe gevallen per week, gemiddeld genomen. Dat is 66 procent meer dan gemiddeld de week ervoor. Het zwaartepunt van de nieuwe clusters ligt in Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen.
 
Momenteel is de situatie volgens Van Laethem niet zorgwekkend. De clusters hebben zich in enkele verspreide groepen gevormd, het gaat dan vooral over grote families. Toch gaat het virus niet op vakantie’, maar omdat we elkaar weer meer mogen zien en zelf wat in vakantiemodus gaan, moeten we meer opletten. ‘Het is mogelijk dat uw vrienden en familie het virus meedragen, probeer dus toch uw contacten te beperken.’ U mag momenteel elke week een bubbel van 15 mensen zien. ‘Het virus is niet minder besmettelijk omdat u iemand al jaren kent.’
 
Catry onderstreept ook nog eens dat wie Covid-19-symptomen vertoont, thuis moet blijven en de huisarts moet contacteren. U moet in quarantaine gaan en de richtlijnen opvolgen.
 
Momenteel worden er vooral nieuwe besmettingen vastgesteld bij de actieve bevolking. Zorg en Gezonheid speurt naar nieuwe clusteronderzoeken in Vlaanderen ( o.m in Hasselt ) Daarom is het extra belangrijk dat we de maatregelen streng opvolgen. ‘Het is nog mogelijk om dit beest terug in zijn kot te krijgen‘, klonk het.
 
Contacttracing : zodra een persoon besmet is, moeten mensen die hij of zij besmet kan hebben, zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht’, vulde Karine Moykens, hoofd contactopsporing, nog toe. ‘Daarvoor is de juiste informatie, zoals telefoonnumers nodig.’ Er kwam de laatste dagen veel kritiek op de contacttracting, die volgens veel bronnen niet op punt staat. De tracing gaat te traag, er zou niet zorgvuldig worden omgesprongen met de doorgegeven data en die zou ook niet efficiënt geanalyseerd worden. Daarom worden er nu veel lokale initiatieven opgestart. Moykens beloofde al beterschap en samenwerking met die lokale initiatieven.
 
Moykens gaf ook nog enkele cijfers mee, van op 17 juli : 71 procent van de besmette patiënten wordt bereikt op de dag zelf. 77 procent na een week. Van die 71 procent gaf 48 procent ook contacten mee. 1.100 mensen kregen huisbezoek van veldwerkers, als ze niet telefonisch bereikt konden worden. Daarvan gaf de helft nog gegevens mee.
 
Belangrijk: de cijfers van Sciensano zullen sneller worden doorgegeven. En mensen die niet kunnen opnemen, zullen vanaf eind deze week zelf kunnen terugbellen naar contacttracers. Die contactopspoorders zullen ook meer informatie mogen vragen, over de omstandigheden van de contacten die u doorgeeft. Zo kunnen clusters sneller ontdekt worden.
 
Mensen die een event organiseren, zullen gevraagd worden om een lijst met basiscontactgegevens en een deelnamelijst, op te stellen. Zo kan er sneller geschakeld worden. Ook ondernemingen zullen op de hoogte gebracht worden als er meerdere medewerkers ziek zijn. Dat werd door de sociale partners gevraagd.
 
Reizigers die uit risicogebieden komen, moeten een formulier invullen. Daarmee verbinden ze zich ertoe om zich aan de maatregelen te houden. Ze krijgen ook een sms met toegang tot een snelle Covid-19-test.
 
Er komt ook een app, die kan samenwerken met de apps in de buurlanden en die voor heel België hetzelfde zal zijn. Die komt er echter pas eind augustus. Er komt meer informatie vanaf 15 augustus.
 
💡 Spreuk van de dag:
 
“ Positief denken geeft je energie en is beter dan negatief denken dat je energie opeet. ”
 
💡 Info-corona :
federale coronalijn 0800 14 689
unizo coronalijn : 0800 20 750
politie : info@politiecarma.be
“Bescherm jezelf, bescherm anderen. Om het risico op coronavirus transmissie te verminderen, vermijd overvolle plaatsen en massale bijeenkomsten”
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

  • hun handen te desinfecteren
  • verplicht een mondmasker te dragen 
  • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
  • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.