update Coronavirus 20 juni

Nieuwsbericht: 20.06.2020 om 7.29 uur

💡Kengetallen covid-19 : Update 

-Wereldwijd : 4.577.476 genezen / 8.687.390 bevestigde gevallen / 459.098 sterfgevallen / ( worldometers)
-België : 16.751 genezen / 60.476 bevestigde gevallen / 9.695 sterfgevallen
-Limburg : 6.535 bevestigde gevallen = 7,6 per duizend inw) / 429 sterfgevallen in het ziekenhuis + 528 in woonzorgcentra = tot. 957
-HH : 210 bevestigde gevallen ( = 6,85) per duizend gevallen

💡 Tournée nationale": u krijgt niet 10, maar 12 gratis treinritten 

👉 De gratis tienrittenkaart die de corona-superkern had beloofd wordt een twaalfrittenkaart. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) heeft daarover een akkoord bereikt met de NMBS. De kaart moet aangevraagd worden en is op naam. De gebruiker krijgt 2 ritten per maand, over een periode van 6 maanden. Om alles digitaal en administratief in orde te krijgen zullen de gratis ritten pas vanaf halfweg augustus ingaan.

👉 Door de verspreiding in de tijd van de 12 ritten kunnen ze tijdens vier schoolvakanties worden gebruikt: de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie en de krokusvakantie. De NMBS zal geen financieel verlies lijden, want de spoorwegmaatschappij krijgt van de overheid extra geld voor het inkomstenverlies door de coronacrisis.

👉 Met de twaalfrittenkaart wil de regering het binnenlands toerisme promoten. Daarom komt er een campagne met als voorlopige werktitel "Tournée nationale".

💡 De astronomische zomer begint in België vandaag op zaterdag 20 juni.

👉 De zomer begint op het noordelijk halfrond (meestal) op 21 juni en eindigt (meestal) op 23 september. Het begin van de zomer (20 of 21 juni) is bepaald op basis van een afspraak.

👉 Astronomisch gezien begint de zomer op de langste dag van het jaar (Midzomer), wanneer de zon het hoogste aan de hemel staat. Hierna worden de dagen korter en de nachten langer
.
💡Herstelplan voor Houthalen-Helchteren : nog eens op een rijtje :

👉 De 5 peilers van ons relanceplan :

 • Koopkracht verhogen voor iedereen
 • Stimulansen bieden aan getroffen doelgroepen na de crisis. ( sociaal weefsel )
 • Lokale economie en middenstand versterken
 • Verenigingen en sociaal zwakkeren ondersteunen
 • Extra investeringen in zorg en onderwijs

👉 Belangrijkste maatregelen (2.626.000 €)

 • Koop lokaal’-actie met eenmalige coronabon van 40€ voor elk gezin in Houthalen-Helchteren te consumeren in Hh . ( de modaliteiten hierond worden nog verder concreet uitgewerkt )
 • Duurzame ‘Koop lokaal’-actie = jaarlijkse eindejaarswedstrijd met bij voorkeur ecologische prijzen.
 • Toelage aan de vzw HHC voor de opmaak van een digitaal platform.
 • Taks op drankslijterijen wordt in 2020 eenmalig geschrapt.
 • Markt- en kermistaks verlagen vanaf 2021.
 • Taks op tweede verblijven wordt in 2020 eenmalig geschrapt.
 • Reclametaks worden eenmalig geschrapt in 2020.
 • Vergoedingen voor onze 6 concessies in gemeentelijke accommodatie worden geschrapt voor de periode van corona ( maart - juni 2020 )
 • Werkingstoelagen voor alle sport-, cultuur- en jeugdverenigingen zullen eenmalig verdubbelen in 2020.
 • Extra middelen voor OCMW/gemeente voor sociale dossiers.
 • 15 euro extra korting op de directe inning (afvaltaks) van het bedrag voor gezinnen met verhoogde tegemoetkoming en 15 euro korting op de directie inning (afvaltaks) voor éénpersoonsgezinnen in Hh
 • Laptops voor onderwijsonderricht (project wordt verder uitgewerkt).
 • Extra aanleg voorraden beschermingsmaterialen.

👉Extra financiële ruimte door positief resultaat van de rekening ( 4,1 mio € ) om :

 • verder in de gemeente te investeren.
 • een financiële buffer te voorzien.
 • te onderzoeken hoe wij middelen vrij maken uit waardering naar het personeel toe (gemeente/ocmw/zorg/onderwijs) 

💡Veel besmettingen, weinig doden: wat is het geheim van de Duitse aanpak in de strijd tegen corona? :

👉 Eind februari, op carnavalsdinsdag, gaan in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen de alarmbellen af. De lokale overheid krijgt het bericht dat een koppel ernstig ziek is en beademd wordt op de afdeling intensieve zorg. De diagnose: COVID-19. Voor Stephan Pusch, hoofd van het regiobestuur in Heinsberg, het signaal om actie te ondernemen: “We moesten snel beslissen. Wat gaan we doen? Hoeveel mensen zijn er besmet? Hoe kunnen we proberen de gevolgen te beperken?”

👉 Lokale contactspeurders : de volgende dag gaan in Heinsberg de scholen dicht, bezoekers van het carnavalsfeest moeten in thuisquarantaine. De lokale gezondheidsdienst probeert ook meteen de verspreiding van het virus in kaart te brengen. Hier geen centraal callcenter, zoals in ons land, maar een netwerk van 375 regionale kantoren.

👉 “Je moet kennis hebben van de lokale structuren om op het terrein te kunnen handelen, dat kan het ministerie in Berlijn niet”, zegt regiobestuurder Pusch. En die aanpak kan volgens hem ook helpen om nieuwe besmettingen in de toekomst op te sporen en in te dammen: “Een vroeg waarschuwingssysteem werkt alleen op lokaal niveau, bij een uitbraak in een groot bedrijf, een school of in een grote familie.”

👉 Testen, testen, testen : een cruciaal element in de hele Duitse strategie is testen. Testen, testen en nog eens testen. In het begin van de coronacrisis, van eind januari tot midden maart, worden er in Duitsland zo'n 250.000 stalen geanalyseerd. In ons land zijn het er iets meer dan 13.000, blijkt uit cijfers van de KU Leuven (tot 1 maart) en Sciensano (vanaf 1 maart).

👉 Dat er in Duitsland - een land met 83 miljoen inwoners - meer getest wordt, is geen verrassing. Maar ook als we kijken naar het aantal testen per 100.000 inwoners doet Duitsland het opvallend beter. In België gaat het om 116 testen per 100.000 inwoners, in Duitsland zijn het er 304.

👉 Veel bedden op intensieve zorg: Volgens infectioloog Mandraka is er nog een verklaring voor het relatief lage sterftecijfer, namelijk de hoge capaciteit op intensieve zorg. “In Europa zijn er weinig landen die zo veel capaciteit hebben op intensieve zorg als Duitsland, dat heeft tijdens deze crisis in ons voordeel gespeeld”, zegt Harry Elsbernd, hoofdarts van het Hermann Josef Ziekenhuis in Heinsberg.

👉 Uit cijfers van de OESO blijkt dat er in Duitsland ongeveer 34 IC-bedden zijn per 100.000 inwoners. In België zijn dat er 17, het OESO-gemiddelde ligt op 12. Duitsland begint dus aan de crisis met een stevige buffer, hoewel die niet onomstreden is: “Er was de afgelopen jaren een grondig debat over het idee om de helft van de ziekenhuizen te sluiten. Dat die stap nog niet is gezet, heeft ons tijdens deze crisis geholpen”

💡Spreuk van de dag :

🍀 “ Zomer begint. De beste zon is een blij gezicht” 🍀

💡 Info-corona :

federale coronalijn 0800 14 689
unizo coronalijn : 0800 20 750
politie : info@politiecarma.be
www.info-coronavirus.be
#samentegencorona
#EuropeansAgainstCovid19 :

“Bescherm jezelf, bescherm anderen. Om het risico op coronavirus transmissie te verminderen, vermijd overvolle plaatsen en massale bijeenkomsten”

Foto ‘Plas’ is van Tina Sauwens.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

 • hun handen te desinfecteren
 • verplicht een mondmasker te dragen 
 • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
 • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.