update Coronavirus 15 juni

Nieuwsbericht: 15.06.2020 om 7.30 uur

💡Kengetallen covid-19 : Update 

-Wereldwijd : 4.086.702 genezen / 7.948.001 bevestigde gevallen / 434.097 sterfgevallen / ( worldometers)
-België : 16.589 genezen / 60.029 bevestigde gevallen / 9.655 sterfgevallen
-Limburg : 6587 bevestigde gevallen = 7,2 per duizend inw) / 428 sterfgevallen in het ziekenhuis + 525 in woonzorgcentra = tot. 953
-HH : 207 bevestigde gevallen ( = 6,75)
per duizend gevallen

💡Vanaf maandag kan Covid-19-toeslag voor kinderen aangevraagd worden 

👉 De Covid-19-toeslag voor kinderen kan vanaf maandag worden aangevraagd, zo meldt het Vlaams ministerIe van Armoedebestrijding. De toeslag zag het licht omdat de veel Vlamingen, en zeker de meest kwetsbaren, de financiële impact van de coronacrisis erg voelen, wat tot schrijnende situaties kan leiden.

👉 De toeslag is een specifieke tegemoetkoming aan gezinnen met kinderen die recht hebben op Vlaamse gezinsbijslagen. De tegemoetkoming is er voor de gezinnen die kunnen aantonen dat hun inkomen, in vergelijking met januari of februari, minstens 10 procent is gedaald in maart, april, mei of juni én onder de inkomensgrens van 2.213 euro bruto belastbaar inkomen zit. Ze moeten één maand inkomensdaling kunnen aantonen. Deze gezinnen ontvangen eenmalig een toeslag van 120 euro per kind, uitbetaald in drie maandelijkse schijven. “Zo ondersteunen we de gezinnen met de laagste inkomens, waaronder een groot deel eenoudergezinnen”. Het zou gaan over zowat 126.000 kinderen, wat een totale kostprijs betekent van 15 miljoen euro.

👉 Wie gezinsbijslag voor zijn kind(eren) ontvangt, kan de Covid-19-toeslag aanvragen van 15 juni tot en met 31 oktober 2020. Bij de aanvraag moeten bewijsstukken worden toegevoegd om inkomensverlies aan te tonen (bijvoorbeeld loonfiches, attesten van de uitbetalingsinstelling voor uitkeringen, verklaring van de boekhouder of het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen).

👉 Wie in aanmerking komt voor de toeslag, ontvangt de eerste schijf van 40 euro zo snel mogelijk na de goedkeuring van de aanvraag. De volgende twee schijven ontvangt men telkens in het begin van de maand.

💡Een op de drie Vlamingen (32%) geeft aan nooit een mondmasker te dragen als hij of zij zich buitenshuis begeeft. Toch vinden bijna zeven op de tien Vlamingen dat de overheid mondmaskers mag verplichten in publieke binnenruimtes zoals bijvoorbeeld supermarkten. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van hbvl 

👉 Een op drie geeft inderdaad aan nooit een mondmasker te dragen als ze buitenshuis gaan. Dat is best wel een substantieel aandeel van de bevolking. Misschien omdat in het begin van de coronacrisis de aanbevelingen niet altijd op een lijn geweest. Dat is nu wel bijgesteld.

👉 twee op de drie Vlamingen zetten dus WEL een mondmasker op, zij het niet even vaak. Ruim een kwart, 26 procent, doet dat altijd of meestal. 43 procent soms. Vrouwen dragen iets meer een mondmasker dan mannen. 37 procent van de mannen doet dat nooit, bij vrouwen is dat 27 procent.

👉 Bij de 65-plussers zijn er verschillen met sommige andere leeftijdsgroepen. Goetgebuer: “Ruim 34 procent van de 65-plussers zegt altijd of meestal een mondmasker aan te doen als ze naar buiten gaan. Dat is het meest van alle leeftijdscategorieën, het verschil is significant met de 25-34-jarigen en de 55-64-jarigen. Je mag zeggen dat 65-plussers meer een mondmasker buitenshuis opzetten. 

👉 Limburg : Hoe doet Limburg het, vergeleken met de andere Vlaamse provincies? Negen procent van de Limburgers zet altijd een mondmasker op, 18 procent meestal, 42 procent soms, 31 procent nooit. Limburg scoort daarmee een klein beetje beter dan het gemiddelde van de andere Vlaamse provincies.

👉 Opmerkelijk : is een draagvlak in Vlaanderen om mondmaskers in de openbare ruimte te verplichten, ook al draagt een derde er nooit een. “Bijna 69 procent geeft aan dat de overheid mondmaskers mag verplichten, toch minstens in openbare ruimtes die binnen zijn. Dat zijn bijna zeven op de tien Vlamingen”

💡IMF ziet wereldeconomie nog sterker krimpen dan eerder verwacht :

👉 De wereldeconomie zal dit jaar een sterkere inkrimping kennen dan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) eerder had ingeschat.

👉Het IMF wees op dat de economie door de coronacrisis bijzonder zwaar is geraakt. Ze merkte daarbij op dat de meeste landen economisch nog slechter presteren dan de instelling eerder had gevreesd.

👉 In april had het internationale muntfonds nog aangekondigd dat de wereldeconomie dit jaar met een inkrimping van 3 procent rekening zou moeten houden. Dat cijfer zal volgens Georgieva echter wellicht naar boven moeten worden bijgesteld. De coronacrisis heeft volgens haar een domino-effect op de wereldwijde economie. Later deze maand komt het IMF met een nieuwe raming voor de prestaties van de wereldwijde economie dit jaar. Er moet volgens de instelling gewag worden gemaakt van extreem uitdagende omstandigheden.

👉 Hoop : Volgens het IMF heeft de coronapandemie de grootste economische crisis sinds de Grote Depressie bijna een eeuw geleden gecreëerd. Men merkt daarbij op dat het inkomen per hoofd van de bevolking in 170 landen dit jaar een daling zal laten optekenen. De positieve ontwikkelingen in een aantal landen zullen volgens haar niet voldoende zijn om de situatie te veranderen.

👉De instelling blijft echter hopen dat de situatie zich toch in de goede richting begint te ontwikkelen. ‘De zware lockdown, waar de productie tot stilstand komt en de consumptie op een laag peil blijft, lijkt stilaan achter de rug,’ aldus de instelling. ‘Er zijn duidelijke signalen dat de economie overal weer op gang komt.’

👉 ‘Dit moet uiteindelijk leiden tot een economisch herstel, dat zich wellicht in de loop van volgend jaar volledig kan manifesteren.’ Wel wordt benadrukt dat de coronacrisis echter ook op de enorme mogelijkheden van de digitale sector heeft gewezen.

💡Spreuk van de dag :

🍀 “Beter voorkomen dan genezen! “🍀

💡 Info-corona :

federale coronalijn 0800 14 689
unizo coronalijn : 0800 20 750
politie : info@politiecarma.be
www.info-coronavirus.be
#samentegencorona
#EuropeansAgainstCovid19 :

“Bescherm jezelf, bescherm anderen. Om het risico op coronavirus transmissie te verminderen, vermijd overvolle plaatsen en massale bijeenkomsten”

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

  • hun handen te desinfecteren
  • verplicht een mondmasker te dragen 
  • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
  • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.