update Coronavirus 13 juni

Nieuwsbericht: 13.06.2020 om 7.31 uur

💡Kengetallen covid-19 : Update 

-Wereldwijd : 3.913.519 genezen / 7.718.718 bevestigde gevallen / 427.477 sterfgevallen / ( worldometers)
-België : 16.498 genezen / 59.819 bevestigde gevallen / 9.646 sterfgevallen
-Limburg : 6418 bevestigde gevallen = 7,1 per duizend inw) / 426 sterfgevallen in het ziekenhuis + 525 in woonzorgcentra = tot. 951
-HH : 201 bevestigde gevallen ( = 6,56 ) per duizend gevallen

💡Tenhoutse Heiweg krijgt andere verkeersaanpak 

👉 Vanaf maandag 15 juni zullen wagens, bestelwagens en vrachtwagens geen doorgang meer hebben onderaan de Tenhoutse Heiweg. Voor fietsers en voetgangers blijft de doorgang bestaan.

👉 In eerste instantie zal dit een testfase zijn voor 1 jaar. Na een jaar volgt dan een evaluatie en bekijken we de zaak opnieuw.

👉 Mocht op een bepaald moment blijken dat het voor toekomstige wegenwerken nodig is om een omleiding te voorzien door deze straten, dan zal de doorgang terug opengesteld worden.

💡De Superkern bereikte een akkoord over een nieuw pakket relancemaatregelen: belastingsverminderingen en ‘corona-werkloosheid’

👉 Deze steunmaatregelen, samen met alle eerder genomen beslissingen, getuigen van het engagement van de federale regering en de partijen die haar steunen om de burgers en het economisch weefsel van ons land zo goed mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke periode, waarin de sociaaleconomische gevolgen van de gezondheidscrisis zullen voelbaar zijn

👉 Belastingen :

Een eerste pakket maatregelen gaat over het “aanmoedigen van investeringen”. Concreet gaat het over :

- een nieuw ‘tax shelter-systeemCovid-19’, waar kmo’s tot het einde van het jaar gebruik van kunnen maken,

- een verhoogde investeringsaftrek (van 25 procent) voor investeringen tussen 12 maart en 31 december 2020,

- en de verhoging naar 100 procent van de aftrekbaarheid van kosten voor evenementorganisatoren.

Verder kondigde de regering aan :

- het uitstel van het jaarlijkse btw-voorschot met één maand,

- de verhoging tot 20 procent van het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften aan.

- een belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 worden verhoogd van 45 naar 60 procent.

“Deze laatste bepaling is gericht op de vrijwilligerssector, en zal ngo’s en non-profitorganisaties steunen waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis”

👉 Arbeidsorganisatie

Een tweede pakket maatregelen gaat over de arbeidsorganisatie :

- de creatie van de corona-werkloosheid, waardoor een werknemer die tijdelijk werkloos was en vervolgens ontslagen wordt, niet meteen in de klassieke economische werkloosheid valt, maar eerst in dat overgangssysteem terechtkomt. Op die manier kan de getroffen werknemer twee dagen per maand opleiding volgen, en 70 procent van zijn laatste geplafonneerde loon blijft ontvangen.

- Bedrijven die in moeilijkheden verkeren kunnen ook de arbeidsduur verminderen, “hetzij via een collectieve arbeidsduurvermindering, hetzij via tijdskrediet”.

- Ook het corona-ouderschapsverlof wordt uitgebreid: eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking kunnen tot 30 september genieten van een tot 150 procent verhoogde uitkering.

- Verder zal wie thuis werkt de daarvoor gemaakte kosten ook makkelijker kunnen laten compenseren.

👉 De OCMW’s krijgen tenslotte ook 100 miljoen euro ter beschikking om de sociale maatregelen (die al werden goedgekeurd tijdens het relance-overleg van de superkern vorige week) ook aan een breder publiek aan te bieden 

💡Op het militair schietterrein van is vrijdagnamiddag rond 13.30 uur in de regio van Oudsbergen een zware heidebrand uitgebroken. Bij die spontane brand ging er 7,9 ha heide in de vlammen op. Omstreeks 15.45 uur was de brand onder controle en werd er nog nageblust. Met dank aan de omliggende brandweerkorpsen 

💡Mobiele coronateams en app voor contactonderzoek in strijd tegen tweede golf

👉 Mobiele teams, een uitbraakplan voor elke Vlaamse voorziening en een app voor contactonderzoek. Deze maatregelen zijn de verdedigingslinie die de Vlaamse Regering inzet om een tweede virusuitbraak tegen te houden

👉 App voor contactonderzoek :

. Het huidige contactonderzoek vraagt veel tijd en middelen, steunt op het geheugen van de besmette personen en is niet geschikt om contacten op te sporen met onbekenden op het openbaar vervoer of in een restaurant” Daarom komt er een ondersteunende app die sneller en efficiënter werkt.

. De app installeren zal volledig vrijwillig gebeuren, het systeem zal werken via bluetooth en de opgeslagen gegevens zullen niet toegankelijk zijn voor andere partijen.

. Er zal een juridisch kader komen met genoeg garanties voor de privacy.

. De regio’s zijn in het kader van preventieve gezondheidszorg bevoegd voor het contactonderzoek.

👉 15 mobiele teams :

. Er komen lokale cellen met mobiele teams om preventief te werken en om lokale uitbraken van Covid-19 snel aan te pakken. Die lokale cellen zijn een combinatie van de bestaande zorgraden van de 60 eerstelijnszones in Vlaanderen, en vijftien nieuwe mobiele teams.

. Die mobiele equipes zullen bestaan uit artsen, verpleegkundigen en gezondheidspromotoren. Zij werken onder leiding en supervisie van het team infectieziektenbestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid

. De teams zullen woonzorgcentra, scholen, internaten, enz. opleiden en bijstaan. Ze zullen er personen testen die slecht ter been zijn en directies bij een clusterbesmetting ondersteunen.

. Als blijkt dat er ergens een uitbraak dreigt, komen de lokale cellen in actie samen met de eerstelijnszones en de mobiele teams.

👉 Plan per voorziening :

. In de eerste fase van het beheersen van de coronapandemie werden voor iedere sector draaiboeken ontwikkeld om het virus te bestrijden. Die draaiboeken hebben geresulteerd in een aanpak per voorziening.

. Elke voorziening moet zich dan nu ook voorbereiden op een nieuwe uitbraak van het virus en moet dit vertalen in een uitbraakplan dat een snelle, accurate en goed voorbereide actie mogelijk maakt. In deze opdracht worden zij ondersteund door de mobiele teams

💡Spreuk van de dag :

🍀 “ Wij lenen vaak van de toekomst om de schulden van het verleden te betalen.” 🍀

💡 Info-corona :
federale coronalijn 0800 14 689
unizo coronalijn : 0800 20 750
politie : info@politiecarma.be
www.info-coronavirus.be
#samentegencorona

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

  • hun handen te desinfecteren
  • verplicht een mondmasker te dragen 
  • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
  • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.